PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN 3
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THÁI SƠN

LỊCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA THÁNG 12


KHỐI MỘT + HAI :
Sinh hoạt vui chơi tại công viên nước Đại Thế Giới
Thời gian thực hiện :
Thứ năm 18/12/2014

KHỐI BA :
Sinh hoạt vui chơi tại công viên nước Đại Thế Giới
Thời gian thực hiện :
Thứ sáu 19/12/2014

KHỐI BỐN + NĂM :
Sinh hoạt vui chơi tại công viên nước Đầm Sen
Thời gian thực hiện :
Thứ sáu 26/12/2014

SINH HOẠT DƯỚI SÂN :
Tổ chức cho các em học sinh toàn trường vui chơi tại sân trường nhân ngày Noen và đón mừng năm mới,
Thời gian thực hiện :
Thứ tư 24/12/2014Quận 3, ngày 25 tháng 11 năm 2014
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Hằng

View more latest threads same category: