Liên tục trong hai ngày 19/01/2015 và 20/01/2015, trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn đã tổ chức Hội thi Giải Toán qua Internet cấp trường năm học 2014-2015. BTC hội thi cấp trường căn cứ theo danh sách có trên Website của Ban tổ chức đến hết ngày 18/01/2015 có 134 em đủ điều kiện tham gia Hội thi cấp trường. BTC cấp trường đã quyết định tổ chức thành 3 đợt thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các em được tham gia hội thi cấp trường lần này. Số lượng các khối lớp cụ thể như sau:

Khối lớp 1: 45 em
Khối lớp 2: 25 em
Khối lớp 3: 29 em
Khối lớp 4: 23 em
Khối lớp 5: 12 em

Kết quả Hội thi (lấy từ website của BTC)

Khối lớp 1:

STT ID Họ và tên Lớp Điểm Thời gian
1 33054487 Bùi Ngọc Phương Nghi 1M 290 8'44
2 30993364 Nguyễn Đỗ Gia Thịnh 1m 290 24'4
3 32516228 Đoàn Dương Tuấn Anh 1M 280 15'35
4 32959817 Thái Minh Anh 1E 260 13'32
5 27401873 Lê Nguyễn Minh Hạnh 1h 260 16'37
6 29843040 Lữ Phương Bảo Hân lop 1l 260 20'11
7 32961292 Trinh Xuan Trang 1E 260 24'51
8 33098509 Kim Linh Đan 1N 255 20'47
9 28839587 Phan Ngoc Minh Tu 1i 250 25'8
10 28827739 Nguyễn Khánh An C 250 30'29
11 30129202 Tan Kien Minh 1h 230 27'14
12 28831383 Nguyen Vu Hoang Long 1g 230 31'25
13 29202205 Nguyen Ha Bao Anh 1M 225 18'46
14 32989642 Hồ Ngọc Bảo Như 1h 220 31'22
15 33077778 Vo Minh Hieu 1k 210 6'2
16 28879958 La Hoàng Ánh Tiên 1I 210 15'13
17 32983202 Dỗ Ngọc Phương Như 1e 210 24'15
18 32907037 Au Chi Dung 1b 205 16'37
19 33079941 Nguyen Hoai Gia Ngoc 1 200 15'29
20 33052275 Nguyễn Anh Thư 1k 195 21'32
21 28974470 Lê Nguyễn Hà Anh 1M 190 17'21
22 28636058 Phan Xuân Trúc 1h 185 28'46
23 33004324 Bùi Đức Đại 1b 180 13'26
24 28939186 Lê Trần Phương Nghi 1K 180 17'4
25 27362157 Tran Nguyen Thanh Thuan 1B 180 21'55
26 29602528 Phạm Gia Hưng 1l 180 22'28
27 29857398 Nguyễn Lê Minh Tâm 1g 180 26'15
28 31192946 Huynh Ngoc Nha Uyen 1d 170 24'1
29 32956835 Nguyễn Hoàng Hải 1l 165 14'40
30 30196803 Le Tran Minh An 1h 160 9'16
31 33031901 Minh Quan 1n 160 11'22
32 30140692 Trần Hải Nam 1L 160 14'20
33 32984782 Nguyen Hoang Son 1B 160 18'59
34 29084960 Hồ Viết Minh Thông 1k 155 17'28
35 32932978 Nguyễn Vũ Hoàn Nhiên 1b 155 21'38
36 33037917 Dang Minh Khoa 1c 150 6'48
37 28391401 Đoàn Thiên An 1L 150 14'52
38 28750282 Nguyen Hoang Hai 1D 150 19'52
39 32956858 Lê Thanh Mai 1H 150 27'9
40 28829667 Lương Nguyễn Lâm Uyên 1g 145 27'39
41 33077938 Trương Hoàng Anh Tuấn 1n 110 15'40
42 29828453 Đoàn Phúc Khang 1A 100 24'52
43 32478932 Nguyễn Khánh Linh 1m 40 13'24
44 29562564 Mai Bui Nguyen 1k 30 9'46
45 31621303 Trịnh Quang Hoàng 1d 0 17'33

Khối lớp 2:

STT ID Họ và tên Lớp Điểm Thời gian
1 9585244 Nguyễn Phương Khôi 2l 300 9'25
2 29872494 Nguyễn Bách Khang 2b 300 11'6
3 25812300 Nguyễn Duy Phong 2 300 11'24
4 19737624 Nguyen Duc Bao Khoi 2l 290 8'7
5 25800033 Phan Hiếu Minh 2L 290 10'23
6 26025251 Nguyễn Yên Thanh 2l 290 11'46
7 31467842 Lư Tuấn Kiệt 2l 280 10'43
8 23627557 Nguyễn Tấn Phúc 2G 280 12'24
9 28053088 Huỳnh Nguyễn Sheila 2L 280 13'19
10 25694265 Đặng Mai Khánh Minh 2l 280 13'44
11 33026342 Vũ Ngọc Minh An 2L 280 14'44
12 31503914 Nguyễn Phúc Thịnh 2l 280 17'44
13 31801861 Vo Thanh Hien 2m 270 14'50
14 26007023 Vũ Tuấn Nam 2c 270 18'37
15 28527612 Lâm Đức Hóa 2K 270 22'26
16 32863241 Trần Viết Khoa 2m 260 18'55
17 25903237 Phạm Vũ Minh Nhật 2c 260 21'36
18 32820336 Phan Ngoc Quynh 2M 250 15'45
19 23286436 Ngô Tấn Nhật Minh 2k 250 19'6
20 32825538 Nguyễn Phước Cảnh Hưng 2M 220 26'48
21 31538280 Pham Cao Duy Quang 2d 200 30'7
22 32862667 Phạm Nguyễn Hoàng Bách 2 190 16'59
23 33026667 Nguyễn Lê Khang 2d 180 15'6
24 32863530 Võ Tấn Bảo Khang 2M 170 21'51
25 28769487 Trần Anh Triết 2m 140 13'19

Khối lớp 3:

STT ID Họ và tên Lớp Điểm Thời gian
1 22222553 Huỳnh Phương Minh 3e 300 35'13
2 28744185 Nguyễn Ngọc Hồng Minh 3e 280 32'3
3 31898227 Tran Thanh Huy 3i 245 29'4
4 30306122 Trần Sĩ Anh Khôi 3L 245 36'31
5 17193516 Nguyễn Trương Ngọc Lam 3I 235 26'5
6 33065104 Nguyễn Trần Phương Duy 3i 225 20'54
7 29309671 Nguyễn Lê Anh Thư 3e 225 23'32
8 33030902 Phan Quang Hung 3k 225 25'21
9 17697042 Nghi Đặng Huỳnh Xuân 3l 225 36'34
10 28984782 Nguyễn Lê Minh Tùng 3l 215 21'38
11 32885144 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 3b 205 18'51
12 17200913 Trần Nguyễn Phương Thảo 3H 205 25'28
13 26019703 Nguyễn Hùng Hy 3l 205 30'30
14 28836737 Nguyen Minh Khanh 3b 195 12'40
15 32820626 Pham Thuy Minh Giang 3B 195 24'57
16 17095352 Lê Nguyễn Hà My 3G 185 16'22
17 28760857 Nguyễn Duy Hiếu 3G 175 22'5
18 30082178 Đỗ Trần Kim Ngân 3h 175 24'38
19 28738962 Nguyễn Ngọc Khánh An 3i 175 28'20
20 32909842 Bùi Nam Phương 3K 175 30'39
21 28875589 Dương Lê Hoàng Thiên An 3D 165 24'29
22 25763849 Lê Hồ Hiếu Vi 3D 140 30'22
23 30923209 Nguyễn Hoàng Anh Duy 3G 125 28'38
24 26554390 Lương Quốc Huy 3c 115 21'49
25 29048919 Bui Nguyen Thu 3k 115 30'49
26 17385049 Nguyễn Hà Anh 3g 105 20'57
27 25744911 Nguyễn Khánh Linh 3b 105 23'32
28 28921333 Nguyen Le Anh Quan 3d 95 30'43
29 28688159 Nguyễn Minh Nhật 3d 55 18'19

Khối lớp 4:
STT ID Họ và tên Lớp Điểm Thời gian
1 30485674 Dang Thien Bao 4K 280 37'48
2 14675029 Nguyễn Phạm Khánh An 4k 210 43'47
3 32673033 Nguyễn Đại Hưng 4L 200 41'32
4 17063604 Pham Phuong Anh 4l 190 29'42
5 30271176 Nguyễn Ngọc Khanh Vy 4K 180 35'17
6 15953649 Nguyễn Đỗ Khải Minh 4e 180 39'10
7 29775602 Vũ Hoàng Thanh Hải 4h 170 26'48
8 17127027 Trịnh Xuân Khuê 4i 170 29'17
9 30266818 Nguyễn Đức Trung 4K 150 39'35
10 10905557 Phung Ngoc Khanh Linh 4h 135 38'23
11 12011331 Dương Hoàng Nam 4l 130 37'35
12 32958505 Hà Minh Phương 4k 120 38'2
13 27434816 Nguyen Ho Bao Van 4l 110 36'9
14 17095615 Lê Trần Phương Nghi 4i 95 20'27
15 29787976 Nguyễn Trần Bảo Như 4e 85 18'27
16 32857014 Lê Hòa Dân An 4k 85 32'16
17 31648864 Nguyễn Bảo Hân 4b 80 10'48
18 32887747 Nguyễn Gia Hân 4k 75 25'26
19 33026775 Đặng Thảo Nguyên 4i 65 25'45
20 29974007 Nguyen Nhu Ngoc Bao 4b 55 25'31
21 32881065 Nguyen Quynh Khanh Phuong 4k 55 29'51
22 30130754 Tanboi Linh 4h 45 38'43
23 29294436 Huynh Minh Hoang Hoang 4e 0 4'27

Khối lớp 5:
STT ID Họ và tên Lớp Điểm Thời gian
1 29683165 Phạm Hoàng Sơn 5I 290 21'56
2 32750307 Lê Nguyễn Minh Hiếu 5i 280 22'37
3 28610869 Nguyễn Trần Vy Ân 5D 280 28'49
4 27545304 Nguyễn Tuấn Tài 5C 270 25'12
5 30893653 Trần Ngọc Minh Khánh 5I 270 26'34
6 30398801 Đinh Quỳnh Giang 5d 240 41'40
7 10378202 Nông Minh Hà 5a 220 26'31
8 21908178 Phạm Vũ Hải 5c 180 25'57
9 33022525 Nguyễn Đức Hùng 5k 180 28'12
10 32978985 Phan Võ Bảo Hân 5K 170 32'7
11 32863846 Le Quang Hien Lam 5D 160 23'8
12 22351053 Trần Ngọc Tân 5e 160 29'34


Xin chúc mừng tất cả các em đã đạt kết quả tốt trong hội thi cấp trường, đề nghị các em tiếp tục tham gia các vòng tự luyện để chuẩn bị tham gia Hội thi cấp Quận, dự kiến diễn ra vào ngày 06/3/2015 (vòng 15) với giờ thi riêng cho từng khối lớp

Cụ thể xin mời bấm xem
tại đây


View more latest threads same category: