Ngày thứ bảy 10/01/2015 vừa qua, Phòng Giáo Dục và Đào Tạo quận 3 đã tổ chức Hội thi Tiếng Anh trên Internet vòng thi cấp Quận năm học 2014-2015. Dưới đây là một vài số liệu cụ thể:

Tổng số trường có học sinh tham gia dự thi cấp Quận bậc Tiểu học: 06 trường tiểu học
Tổng số học sinh tham gia dự thi cho cả 3 khối lớp 3, 4, 5: 231 học sinh

Đơn vị Tổng số Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Nguyễn Thanh Tuyền 111 37 38 36
Nguyễn Thái Sơn 62 13 15 34
Kỳ Đồng 30 4 15 11
Phan Đình Phùng 14 1 13
Trần Quốc Thảo 13 2 6 5
DL Quốc Tế 1 1
Cộng 231 56 76 99
Kết quả Hội thi: (Ảnh chụp từ website của Ban tổ chức)

Khối lớp 3:Khối lớp 4:Khối lớp 5:Xin chúc mừng tất cả các học sinh đã hoàn thành vòng thi cấp Quận, đề nghị các em tiếp tục tham gia các vòng tự luyện nhằm chuẩn bị tốt cho vòng thi cấp thành phố dự kiến diễn ra vào ngày 07, 08/3/2015

Văn bản gốc: xin mời xem ở đây

View more latest threads same category: