Xin mời các em có tên trong danh sách dưới đây đến văn phòng trường để nhận giấy chứng nhận đạt giải TDTT cấp thành phố năm học 2014 - 2015 (gặp T.Tĩnh), danh sách cụ thể như sau:

STT Họ và tên Lớp Môn
1 Lương Vĩnh Thiệu 5D Cầu lông
2 Vũ Bích Phương 5K Cầu lông
3 Lê Hoàng Bảo Ngọc 5A Bơi lội
4 Nguyễn Đắc Phúc 5K Bơi lội
5 Nguyễn Ngọc Trúc Anh 4K Bơi lội
6 Nguyễn Thái Hoàng Ngân 5E Bơi lội
7 Nguyễn Xuân Ngọc Hân 3G Bơi lội
8 Trang Nguyễn Hồng Nhung 5C Bơi lội
9 Vũ Ngọc Trâm Anh 3D Cờ Vua
10 Bùi Nam Phương 3K Cờ Vua
11 Nguyễn Khánh Trang Anh 3I Cờ Vua
12 Lương Ngọc Khánh Linh 3B Cờ Vua
13 Thân Trọng Lê Minh 5B Điền Kinh
14 Phạm Nguyễn Quốc An 5D Điền Kinh
15 Nguyễn Văn Thiện 5I Điền Kinh

View more latest threads same category: