Ngày 25 tháng 8 năm 2015, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn đã tổ chức cho toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về " Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh."

Thầy Hà Trung Thành báo cáo viên của Học viện Cán bộ Thành phố đang quán triệt chuyên đề chính trị cho Hội đồng sư phạm.

View more latest threads same category: