Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Sở Giáo Dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về đưa âm nhạc dân tộc vào trường học, tiếp theo thành công của việc giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc và biểu diễn âm nhạc dân tộc lần trước (xin xem thêm tại đây), trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn đã tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc với thành phần là các nghệ sĩ nhỏ tuổi trong đó có học sinh lớp 4I, 4K, 3E của nhà trường

Xin giới thiệu một số hình ảnh trong buổi diễn vừa qua

Xin mời xem Clip "Trống cơm" do các nghệ sĩ "Nhí" trình diễn


View more latest threads same category: