Thầy Cao Xuân Hùng Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Quận 3 thăm hỏi công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại trường.

View more latest threads same category: