Một số hình ảnh được ghi nhận trong " HỘI THI HÙNG BIỆN TIỀNG ANH CẤP TIỂU HỌC 2015" - NGÀY 19/4 vừa quaTIẾT MỤC THAM GIA VĂN NGHỆ CỦA CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THÁI SƠN


PHẦN THI HÙNG BIỆN CỦA CÁC EM HỌC SINH
CÁC EM VUI MỪNG TRONG PHẦN PHÁT THƯỞNG VÀ TRAO GIẢI


View more latest threads same category: