Thứ 4 16/12/2015 tôi được cháu thông báo đăng ký thi Toefl Primary hạn chót 18/12/2015. Sáng thứ năm tôi vào phòng văn thư định đăng ký cho cháu thi thì cửa phòng khóa, qua hỏi cô tài vụ phòng kế bên thì được biết cô Thanh Tâm đi học cả ngày hẹn chiều ghé lại. Chiều 4h30 vợ tôi ghé đón cháu, cửa phòng vẫn khóa và được trả lời cô Tâm đi về rồi mai đến đăng ký.
Sáng nay tôi đưa cháu đi học đến vẫn thấy cửa phòng khóa, hỏi cô tài vụ thì nói cô Tâm đi coi thi rồi chiều anh ghé lại. Tôi nói chiều qua có ghé thì cô về rồi nhưng cô tài vụ vẫn nói chiều anh đến. Tôi tự hỏi làm sao để đăng ký cho cháu thi đây khi liên tục 3 lần đến đều không gặp cô Tâm để đăng ký như nhà trường thông báo? Chiều nay tôi đến nếu cô lại không có mặt, cuối cùng cháu lỡ kỳ thi mà cháu chờ đợi tham gia mà không phải lỗi do tôi hay cháu.
Qua sự việc này tôi xin góp ý: nhà trường và cán bộ trong trường cần có sự quan tâm, trách nhiệm hơn với các thông báo hoạt động ngoại khóa của ngành hoặc nhà trường.

Trân trọng,
Phụ huynh học sinh lớp 5

View more latest threads same category: