Theo thông báo từ Sở Giáo Dục Đào tạo tp Hồ Chí Minh, cuộc thi Toefl Primary Challenge 2015-2016 dành cho học sinh tiểu học được tổ chức như sau:

Thời gian: Thứ bảy, 09/01/2016

Ca 1: tập trung lúc 7 giờ 30 - Phụ huynh đón con lúc 9 giờ 00
Ca 2: tập trung lúc 10 giờ 00 - Phụ huynh đón con lúc 11 giờ 30
Ca 3: tập trung lúc 13 giờ 15 - Phụ huynh đón con lúc 14 giờ 30
Ca 4: tập trung lúc 15 giờ 30 - Phụ huynh đón con lúc 17 giờ 00

Địa điểm: Trường Tiểu học Võ Trường Toản – 354/74 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TPHCM

Học sinh khi đi dự thi mang theo 1 trong 3 loại giấy tờ sau:
- Giấy báo dự thi;
-
Thẻ học sinh
;
- Bản photo giấy khai sinh

Số phòng thi, ca thi và danh sách học sinh của trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn tham dự kỳ thi Toefl Primary

STT
No.
Họ và tên đệm
Last and Middle Name
Tên
First Name
Ngày Sinh
DOB
Số Báo Danh
Reg.N
Lớp
Class
Phòng Thi
Test Room
Ca thi
1 Dương Minh Anh 8/Mar/07 60108408 3A Phòng 06 Ca 03
2 Phạm Vũ Minh Nhật 26/Jan/07 60108409 3C Phòng 06 Ca 03
3 Nguyễn Minh Phúc 3/Apr/07 60108410 3C Phòng 06 Ca 03
4 Bùi Vi Quân 15/Jun/07 60108411 3C Phòng 06 Ca 03
5 Vũ Anh Khôi 13/Aug/07 60108412 3C Phòng 06 Ca 03
6 Nguyễn Lê Bảo Hân 5/May/07 60108413 3I Phòng 06 Ca 03
7 Lâm Đức Hóa 25/Mar/07 60108414 3K Phòng 06 Ca 03
8 Nguyễn Trần Thiên Lộc 13/Jan/07 60108415 3K Phòng 06 Ca 03
9 Trần Bảo Di 11/Feb/07 60108416 3K Phòng 06 Ca 03
10 Phạm Hoàng Sang 12/Aug/07 60108417 3K Phòng 06 Ca 03
11 Nguyễn Phạm Phương Đan 31/Dec/07 60108418 3K Phòng 06 Ca 03
12 Ngô Thanh Luận 1/Dec/07 60108419 3K Phòng 06 Ca 03
13 Hà Kim Khánh 13/Aug/07 60108420 3K Phòng 06 Ca 03
14 Nguyễn Vũ Hiếu 8/Dec/07 60108421 3K Phòng 06 Ca 03
15 Nguyễn Ngọc Nguyên Hảo 11/Sep/07 60108422 3K Phòng 06 Ca 03
16 Nguyễn Hoàng Ánh Minh 29/Dec/07 60108423 3K Phòng 06 Ca 03
17 Nguyễn Ngọc Khánh An 27/May/07 60108424 3K Phòng 06 Ca 03
18 Tô Minh Khuê 27/Mar/07 60108425 3K Phòng 06 Ca 03
19 Võ Nguyễn Anh Thư 6/Feb/07 60108426 3K Phòng 06 Ca 03
20 Trần Gia Bảo Nghi 13/Aug/07 60108427 3K Phòng 06 Ca 03
21 Nguyễn Quỳnh Như 3/Nov/07 60108428 3K Phòng 07 Ca 03
22 Nguyễn Hòa Việt 2/Jul/07 60108429 3K Phòng 07 Ca 03
23 Lê Nguyễn Hoàng Liên 10/Jun/07 60108430 3K Phòng 07 Ca 03
24 Ngô Khánh Hân 16/Sep/07 60108431 3K Phòng 07 Ca 03
25 Ngô Tấn Nhật Minh 29/Apr/07 60108432 3K Phòng 07 Ca 03
26 Nguyễn Ngô Thanh Xuân 20/Mar/07 60108433 3K Phòng 07 Ca 03
27 Đinh Dạ Minh Châu 5/Dec/07 60108434 3K Phòng 07 Ca 03
28 Nguyễn Đức Mạnh 2/Dec/07 60108435 3K Phòng 07 Ca 03
29 Nguyễn Bách Khang 28/Aug/07 60108436 3K Phòng 07 Ca 03
30 Lê Minh Thiên An 3/Apr/07 60108437 3K Phòng 07 Ca 03
31 Trần Cao Triết 9/Nov/07 60108438 3K Phòng 07 Ca 03
32 Trần Cao Minh 9/Nov/07 60108439 3K Phòng 07 Ca 03
33 Trần Khánh Đăng 12/Sep/07 60108440 3K Phòng 07 Ca 03
34 Nguyễn Quang Thái 10/Jul/07 60108441 3K Phòng 07 Ca 03
35 Hoàng Khả Du 27/Mar/07 60108442 3L Phòng 07 Ca 03
36 Huỳnh Nguyễn Sheila 14/Dec/07 60108443 3L Phòng 07 Ca 03
37 Phan Ngọc Quỳnh 24/Oct/07 60108444 3M Phòng 07 Ca 03
38 Trần Anh Triết 11/Oct/07 60108445 3M Phòng 07 Ca 03
39 Võ Phương Minh Ánh 17/Jun/07 60108446 3M Phòng 07 Ca 03
40 Trần Viết Khoa 14/Apr/07 60108447 3M Phòng 07 Ca 03
41 Châu Uyên My 25/Jul/06 60108448 4A Phòng 07 Ca 03
42 Nguyễn Lê Anh Thư 6/Apr/06 60108449 4A Phòng 07 Ca 03
43 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 9/Jan/06 60108450 4A Phòng 07 Ca 03
44 Nguyễn Tuấn Khải 12/Sep/06 60108451 4A Phòng 07 Ca 03
45 Nguyễn Lê Minh Hưng 2/Dec/06 60108452 4A Phòng 07 Ca 03
46 Bùi Đức Anh 24/Jul/06 60108453 4A Phòng 08 Ca 03
47 Lê Hoàng Quốc Khang 3/May/06 60108454 4A Phòng 08 Ca 03
48 Lê Ngọc Hiền Thảo 14/May/06 60108455 4A Phòng 08 Ca 03
49 Nguyễn Phan Quang Anh 9/May/06 60108456 4A Phòng 08 Ca 03
50 Đinh Nhã Uyên 3/Oct/06 60108457 4A Phòng 08 Ca 03
51 Nguyễn Minh Khanh 27/Jan/06 60108458 4A Phòng 08 Ca 03
52 Trần Nguyễn Xuân Nhi 14/Jan/06 60108459 4A Phòng 08 Ca 03
53 Lê Hồ Hiếu Vi 24/Jan/06 60108460 4A Phòng 08 Ca 03
54 Phạm Gia Hân 21/Aug/06 60108461 4A Phòng 08 Ca 03
55 Nguyễn Tú Anh 7/Apr/06 60108462 4A Phòng 08 Ca 03
56 Trần Minh Huy 10/Jul/06 60108463 4A Phòng 08 Ca 03
57 Huỳnh Phương Minh 6/Jan/06 60108464 4A Phòng 08 Ca 03
58 Huỳnh Minh Thiên 8/Mar/06 60108465 4A Phòng 08 Ca 03
59 Đinh Tuấn Kiệt 2/Aug/06 60108466 4A Phòng 08 Ca 03
60 Lợi Quang Huy 10/Feb/06 60108467 4A Phòng 08 Ca 03
61 Trần Nguyễn Minh Khuê 22/Jun/06 60108468 4A Phòng 08 Ca 03
62 Phạm Thùy Minh Giang 20/Aug/06 60108469 4B Phòng 08 Ca 03
63 Dương Võ Phương Nghi 11/Aug/06 60108470 4B Phòng 08 Ca 03
64 Lê Nguyễn Kỳ Anh 28/Mar/06 60108471 4B Phòng 08 Ca 03
65 Nguyễn Khánh Linh 26/Nov/06 60108472 4B Phòng 08 Ca 03
66 Hoàng Phạm Tiến Thành 3/Nov/06 60108473 4B Phòng 08 Ca 03
67 Lê Phan Nhân 17/Apr/06 60108474 4B Phòng 08 Ca 03
68 Nguyễn Cát Minh 24/Dec/06 60108475 4B Phòng 08 Ca 03
69 Nguyễn Ngọc Thiên Ân 13/Feb/06 60108476 4B Phòng 08 Ca 03
70 Dương Lê Hoàng Thiên An 17/Jun/06 60108477 4C Phòng 08 Ca 03
71 Mạnh Tuấn 19/Oct/06 60108478 4C Phòng 09 Ca 03
72 Nguyễn Thúy 21/Sep/06 60108479 4C Phòng 09 Ca 03
73 Bùi Hoàng Minh 9/Jun/06 60108480 4C Phòng 09 Ca 03
74 Phạm Dương Đại Minh 12/May/06 60108481 4D Phòng 09 Ca 03
75 Lý Lê Ngọc Minh 1/Jul/06 60108482 4D Phòng 09 Ca 03
76 Đỗ Cao Gia Hân 14/Jul/06 60108483 4D Phòng 09 Ca 03
77 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 11/Jun/06 60108484 4D Phòng 09 Ca 03
78 Nguyễn Hữu Anh Tuấn 10/Apr/06 60108485 4D Phòng 09 Ca 03
79 Nguyễn Minh Anh 12/Mar/06 60108486 4E Phòng 09 Ca 03
80 Trúc Thảo Phương 28/Oct/06 60108487 4E Phòng 09 Ca 03
81 Nguyễn Diệp Bội Nghi 8/Mar/06 60108488 4E Phòng 09 Ca 03
82 Nguyễn Ngọc Hồng Minh 2/Jan/06 60108489 4E Phòng 09 Ca 03
83 Phan Gia Hân 15/Jan/06 60108490 4E Phòng 09 Ca 03
84 Trần Tấn Lộc 10/Nov/06 60108491 4E Phòng 09 Ca 03
85 Mai Gia Huy 28/Aug/06 60108492 4G Phòng 09 Ca 03
86 Phan Tuyết Nhung 23/Mar/06 60108493 4G Phòng 09 Ca 03
87 Trần Hoàng Khánh Vân 3/Oct/06 60108494 4G Phòng 09 Ca 03
88 Nguyễn Ngọc Minh Thư 1/Nov/06 60108495 4G Phòng 09 Ca 03
89 Nguyễn Lê Quỳnh Trâm 20/Feb/06 60108496 4G Phòng 09 Ca 03
90 Phạm Ngọc Bội 10/Jun/06 60108497 4G Phòng 09 Ca 03
91 Nguyễh Trần Châu Duyên 10/Apr/06 60108498 4H Phòng 09 Ca 03
92 Nguyễn Cao Thuỵ Vy 19/Mar/06 60108499 4H Phòng 09 Ca 03
93 Nguyễn Hà Anh 30/Dec/06 60108500 4H Phòng 09 Ca 03
94 Trần Ngọc Chúc My 3/Aug/06 60108501 4H Phòng 09 Ca 03
95 Lê Phương 1/Aug/06 60108502 4H Phòng 09 Ca 03
96 Trần Hữu Phúc 18/Nov/06 60108503 4H Phòng 10 Ca 03
97 Huỷnh Giang Vĩnh Khang 2/Sep/06 60108504 4H Phòng 10 Ca 03
98 Lê Đông Ân 5/Aug/06 60108505 4H Phòng 10 Ca 03
99 Hoàng Phương Trâm 21/Nov/06 60108506 4H Phòng 10 Ca 03
100 Nguyễn Thu Minh 2/Apr/06 60108507 4H Phòng 10 Ca 03
101 Tô Nguyễn Yến Nhi 5/Jan/06 60108508 4H Phòng 10 Ca 03
102 Tống Minh Anh 27/Apr/06 60108509 4H Phòng 10 Ca 03
103 Nguyễn Trí Minh 3/Nov/06 60108510 4H Phòng 10 Ca 03
104 Huang Shan Jun 27/Sep/06 60108511 4H Phòng 10 Ca 03
105 Ngô Thanh Lâm 15/Apr/06 60108512 4H Phòng 10 Ca 03
106 Nguyễn Ngọc Khánh An 17/Jun/06 60108513 4I Phòng 10 Ca 03
107 Nguyễn Châu Hoàng Yến 21/Aug/06 60108514 4I Phòng 10 Ca 03
108 Cấn Khánh Linh 30/Oct/06 60108515 4I Phòng 10 Ca 03
109 Thái Nguyên Linh 20/Jan/06 60108516 4I Phòng 10 Ca 03
110 Đỗ Trần Trung Kiên 9/Nov/06 60108517 4I Phòng 10 Ca 03
111 Trần Thụy Ngọc Linh 13/Apr/06 60108518 4I Phòng 10 Ca 03
112 Văn Hoàng Kiệt 17/Mar/06 60108519 4I Phòng 10 Ca 03
113 Lê Đức Cường 25/Jul/06 60108520 4I Phòng 10 Ca 03
114 Lê Nguyễn Hà My 13/Aug/06 60108521 4I Phòng 10 Ca 03
115 Đậu Quang Anh 29/Mar/06 60108522 4I Phòng 10 Ca 03
116 Đỗ Tấn Lộc 25/Sep/06 60108523 4I Phòng 10 Ca 03
117 Nguyễn Đức Phương Nam 2/May/06 60108524 4I Phòng 10 Ca 03
118 Nguyễn Huỳnh Minh Anh 1/Jan/06 60108525 4I Phòng 10 Ca 03
119 Đặng Huỳnh Xuân Nghi 1/Nov/06 60108526 4I Phòng 10 Ca 03
120 Huỳnh 17/Nov/06 60108527 4I Phòng 10 Ca 03
121 Trần Minh Khôi 14/Apr/06 60108528 4I Phòng 11 Ca 03
122 Nguyễn Vĩ Cầm 31/Jan/06 60108529 4I Phòng 11 Ca 03
123 Nguyễn Hồng Bảo Hân 6/May/06 60108530 4I Phòng 11 Ca 03
124 Lương Thái Hồng Ngọc 3/Nov/06 60108531 4I Phòng 11 Ca 03
125 Nguyễn Bảo Châu 20/May/06 60108532 4I Phòng 11 Ca 03
126 Phạm Lê Hoàng Thịnh 11/Apr/06 60108533 4K Phòng 11 Ca 03
127 Trần Huy Tường 25/Jul/06 60108534 4K Phòng 11 Ca 03
128 Nguyễn Duy Hiếu 6/Mar/06 60108535 4K Phòng 11 Ca 03
129 Nguyễn Hữu Đạt 26/Jul/06 60108536 4K Phòng 11 Ca 03
130 Lư Ngọc Hân 1/Jan/06 60108537 4K Phòng 11 Ca 03
131 Đặng Như Phương Anh 3/May/06 60108538 4K Phòng 11 Ca 03
132 Hoàng Minh Quân 2/Jul/06 60108539 4K Phòng 11 Ca 03
133 Phạm Lê Hoàng Thiịnh 11/Apr/06 60108540 4K Phòng 11 Ca 03
134 Trần Yến Nhi 1/May/06 60108541 4K Phòng 11 Ca 03
135 Đỗ Quốc Thắng 17/Feb/06 60108542 4K Phòng 11 Ca 03
136 Nguyễn Quốc Khánh 11/Jul/06 60108543 4K Phòng 11 Ca 03
137 Phan Thanh Hương 14/Jun/06 60108544 4K Phòng 11 Ca 03
138 Lương Hoàng Khang 7/Sep/06 60108545 4K Phòng 11 Ca 03
139 Lương Minh Khôi 21/Sep/06 60108546 4K Phòng 11 Ca 03
140 Nguyễn Trương Ngọc Lam 5/Dec/06 60108547 4L Phòng 11 Ca 03
141 Bùi Nguyên Thư 1/Nov/06 60108548 4L Phòng 11 Ca 03
142 Trần Tuệ Mẫn 17/Apr/06 60108549 4L Phòng 11 Ca 03
143 Cao Nguyên Tiến 3/Apr/06 60108550 4L Phòng 11 Ca 03
144 Nguyễn Hồng 11/Nov/06 60108551 4L Phòng 11 Ca 03
145 Huỳnh Công Đông Hải 12/Apr/06 60108552 4L Phòng 11 Ca 03
146 Hoàng Anh Minh 16/Feb/06 60108553 4L Phòng 12 Ca 03
147 Trình Nguyễn Khánh An 15/Mar/06 60108554 4L Phòng 12 Ca 03
148 Võ Phan Minh Khôi 5/Nov/05 60108555 5A Phòng 12 Ca 03
149 Lương Phan Hải Anh 16/Oct/05 60108556 5A Phòng 12 Ca 03
150 Vương Thái Hưng 25/Apr/05 60108557 5B Phòng 12 Ca 03
151 Phạm Ngọc Thu An 7/Dec/05 60108558 5B Phòng 12 Ca 03
152 Vũ Lê Anh Thư 23/Nov/05 60108559 5B Phòng 12 Ca 03
153 Nguyễn Như Ngọc Bảo 9/Feb/05 60108560 5B Phòng 12 Ca 03
154 Nguyễn Hà Quang Huy 6/Feb/05 60108561 5B Phòng 12 Ca 03
155 Lê Phương Anh 19/Jan/05 60108562 5B Phòng 12 Ca 03
156 Võ Ngọc Kim Anh 3/Jan/05 60108563 5B Phòng 12 Ca 03
157 Tô Quế Anh 1/Feb/05 60108564 5B Phòng 12 Ca 03
158 Phạm Trường Khải 24/Sep/05 60108565 5B Phòng 12 Ca 03
159 Nguyễn Lê Phương Khanh 11/Nov/05 60108566 5C Phòng 12 Ca 03
160 Nguyễn Gia Khánh 9/Apr/05 60108567 5C Phòng 12 Ca 03
161 Lê Lưu Lan Chi 27/Dec/05 60108568 5C Phòng 12 Ca 03
162 Nguyễn Tùng Bách 14/Nov/05 60108569 5C Phòng 12 Ca 03
163 Nguyễn Đức Khôi 30/Sep/05 60108570 5C Phòng 12 Ca 03
164 Nguyễn Ngọc Gia Hân 3/Nov/05 60108571 5C Phòng 12 Ca 03
165 Huỳnh Khương Anh Khôi 21/Nov/05 60108572 5C Phòng 12 Ca 03
166 Dương Quốc Trí Tài 7/Sep/05 60108573 5C Phòng 12 Ca 03
167 Nguyễn Trần Gia Bảo 23/Jul/05 60108574 5C Phòng 12 Ca 03
168 Nguyễn Đức Duy 28/Apr/05 60108575 5C Phòng 12 Ca 03
169 Lê Hòa Dân An 28/Feb/05 60108576 5K Phòng 12 Ca 03
170 Nguyễn Ngọc Quang Anh 29/Aug/05 60108577 5K Phòng 12 Ca 03
171 Nguyễn Thùy Dương 4/Oct/05 60108578 5K Phòng 13 Ca 03
172 Nguyễn Trung Khoa 25/Jun/05 60108579 5K Phòng 13 Ca 03
173 Võ Thụy Minh 17/Oct/05 60108580 5K Phòng 13 Ca 03
174 Nguyễn Khuất Nguyên 7/Oct/05 60108581 5K Phòng 13 Ca 03
175 Nguyễn Anh Khôi 20/May/05 60108582 5K Phòng 13 Ca 03
176 Nguyễn Thiên Ngân 8/Apr/05 60108583 5K Phòng 13 Ca 03
177 Trần Quỳnh Giang 13/Mar/05 60108584 5K Phòng 13 Ca 03
178 Trần Huy Chiêu Vinh 15/Aug/05 60108585 5K Phòng 13 Ca 03
179 Nguyễn Đại Hưng 23/Jul/05 60108586 5L Phòng 13 Ca 03
180 Đặng Trần Vi Linh 4/Oct/05 60108587 5L Phòng 13 Ca 03
181 Đỗ Trần Quế Anh 27/Oct/05 60108588 5L Phòng 13 Ca 03
182 Nguyễn Thào Vy 18/Feb/05 60108589 5L Phòng 13 Ca 03
183 Trần Hoàng Minh Khôi 25/Jun/05 60108590 5L Phòng 13 Ca 03
184 Dương Hoàng Nam 8/Jan/05 60108591 5L Phòng 13 Ca 03
185 Lê Nguyên Khang 6/Mar/05 60108592 5L Phòng 13 Ca 03
186 Lê Nguyễn Khánh Hân 1/Aug/05 60108593 5L Phòng 13 Ca 03
187 Đặng Ngọc Vân Trinh 4/Jan/05 60108594 5L Phòng 13 Ca 03
188 Phạm Nguyễn Phương Anh 1/Jul/05 60108595 5L Phòng 13 Ca 03
189 Hồ Thị Thùy An 18/May/05 60108596 5L Phòng 13 Ca 03

View more latest threads same category: