Ngày thứ bảy, chủ nhật 16, 17/01/2016 vừa qua, Phòng Giáo Dục và Đào Tạo quận 3 đã tổ chức Hội thi Tiếng Anh trên Internet vòng thi cấp Quận năm học 2015-2016. Dưới đây là một vài số liệu cụ thể:

Tổng số trường có học sinh tham gia dự thi cấp Quận bậc Tiểu học: 08 trường tiểu học
Tổng số học sinh tham gia dự thi cho cả 3 khối lớp 3, 4, 5: 254 học sinh

Trường Tổng số học sinh Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Nguyễn Thái Sơn 95 45 26 24
Nguyễn Thanh Tuyền 67 18 37 12
Mê Linh 27 0 15 12
Nguyễn Việt Hồng 21 5 7 9
Kỳ Đồng 17 0 0 17
Phan Đình Phùng 13 5 0 8
Trần Quốc Thảo 10 1 3 6
Lương Định Của 4 0 1 3
Cộng 254 74 89 91
Kết quả Hội thi: (Ảnh chụp từ website của Ban tổ chức)

Khối lớp 3:
Khối lớp 4:

Khối lớp 5:

Xin chúc mừng tất cả các học sinh đã hoàn thành vòng thi cấp Quận, đề nghị các em tiếp tục tham gia các vòng tự luyện nhằm chuẩn bị tốt cho vòng thi cấp thành phố (thí sinh được chọn thi cấp thành phố phải hoàn thành hết vòng 25 trên hệ thống) dự kiến diễn ra vào ngày 27, 28/02/2016

Văn bản gốc: xin mời xem ở đây

View more latest threads same category: