Liên tục trong ba ngày 18, 19/01/2016 và 20/01/2016, trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn đã tổ chức Hội thi Giải Toán qua Internet cấp trường năm học 2015-2016. BTC hội thi cấp trường căn cứ theo danh sách có trên Website của Ban tổ chức có 173 em đủ điều kiện tham gia Hội thi cấp trường. BTC cấp trường đã quyết định tổ chức thành 5 đợt thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các em được tham gia hội thi cấp trường lần này. Số lượng các khối lớp cụ thể như sau:

Khối lớp 1: 72 em
Khối lớp 2: 34 em
Khối lớp 3: 43 em
Khối lớp 4: 14 em
Khối lớp 5: 10 em

Kết quả Hội thi (lấy từ website của BTC)

Khối lớp 1:
STT ID Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm Thời gian
1 41697944 Phạm Phương Anh 2/3/2009 1g 300 18'3
2 40344389 Nguyễn Lâm Toàn Hưng 1/5/2009 1H 300 21'57
3 39875748 Nguyễn Phương Thảo 30/03/2009 1c 300 32'49
4 38451418 Võ Bùi Khánh Huy 19/11/2009 1L 300 35'55
5 40829079 Bui Ngoc Bao Tien 9/10/2009 1c 290 26'1
6 39857088 Ngô Võ Phương Hà 9/6/2009 1m 290 28'57
7 39964014 Bui Nguyen Nhu Ngoc 4/3/2009 1L 290 33'14
8 41719973 Vũ Nguyễn Minh Khôi 5/3/2009 1H 290 35'33
9 34666827 Nguyễn Đắc Hiếu 3/1/2009 1d 290 40'21
10 41233046 Tran Minh Thien 19/04/2009 1E 280 18'27
11 40469302 Trần Đăng Khoa 22/04/2009 1I 280 21'40
12 39788054 Lâm Hoàng Long 5/3/2009 1i 280 23'56
13 39914004 Nguyễn Ngọc Phi Phụng 1/7/2009 1m 280 29'43
14 35776890 Lê Minh Quân 3/6/2009 1g 280 35'18
15 40121394 Trương Gia Khang 30/07/2009 1i 270 15'57
16 40256209 Trần Vũ Mai Anh 17/06/2009 1n 270 33'54
17 39868787 Hồ Phương Minh 4/12/2009 1m 270 36'37
18 34983345 Nguyễn Tiến Vinh 28/07/2009 1g 260 23'35
19 40952522 Hoàng Kim Đông Quân 20/01/2009 1m 260 34'59
20 40030877 Phương Minh Tâm 17/02/2009 1M 260 37'40
21 39831726 Phạm Khôi 18/02/2009 1m 260 41'32
22 35778247 Nguyễn Duy Khôi 20/09/2009 1H 240 23'52
23 39829038 Trần Huỳnh Bảo Anh 18/10/2009 1c 240 30'9
24 40096901 Nhữ Khánh An 25/03/2009 1A 230 40'37
25 41708398 Trần Cát Nghi 8/4/2009 1K 230 43'9
26 41298578 Tran Le Quan 22/06/2009 1G 220 24'58
27 39825504 Đỗ Hà Linh 15/04/2009 1M 220 38'8
28 40273780 Nguyễn Bảo Nhi 2/7/2009 1n 210 26'56
29 41092006 Giang Khanh Quan 1/2/2009 1G 200 32'55
30 39919817 Hồ Anh Khoa 3/9/2009 m?t i 190 18'52
31 39832544 Do Thai Bao Tran 11/4/2009 1M 190 21'42
32 39824785 Võ Đoàn Phương Nghi 14/01/2009 1m 190 35'7
33 39768119 Đào Ngọc Kim Ngân 15/12/2009 1I 180 14'21
34 34667281 Nguyễn Đắc Hòa 3/1/2009 1 d 180 25'10
35 39835796 Nguyễn Trần Quế Lâm 22/02/2009 1n 180 25'45
36 39006936 Nguyễn Quỳnh Anh 9/6/2009 1I 180 27'3
37 37957523 Trần Minh Quân 21/07/2009 1B 180 35'42
38 41710233 Nguyên Ngoc Khanh Ha 12/3/2009 1k 180 42'55
39 41744594 Trần Ngọc Phương Vy 15/12/2009 1E 170 23'47
40 41735583 Đỗ Vũ Hoàng Uyên 1/12/2009 1i 170 25'58
41 41711258 Nguyễn Phương Vy 1/1/2009 1l 170 26'21
42 40212177 Nguyễn Khánh Gia Bảo 17/09/2009 1N 170 32'35
43 39875218 Nguyên Văn Trung Nghia 3/1/2009 1c 170 42'57
44 39984389 Nguyễn Xuân Khang 18/01/2009 1N 160 30'6
45 41737125 Võ Long Quân 15/09/2009 1m 160 31'11
46 39828856 Phạm Nguyễn Bình Minh 25/06/2009 1k 150 42'21
47 39785332 Lê Hoàng Quân 12/9/2009 1k 150 44'30
48 36422064 Lê Gia Phúc Uyên 26/02/2009 1G 140 13'28
49 40057794 Nguyễn Trần Minh Phương 20/01/2009 1M 140 22'58
50 40910313 Huỳnh Khánh Chi 19/12/2009 1M 140 23'45
51 40416568 Dương Ngọc Bảo Long 14/04/2009 1e 140 27'6
52 40363622 Lương Huyền Phương 27/10/2009 1L 140 33'26
53 40051924 Nguyễn Khoa Tùng Chi 19/10/2009 1M 140 34'12
54 40820954 Phan Duy Đăng 3/9/2009 1C 140 35'21
55 41696962 Nguyễn Chánh Thiện 24/11/2009 1N 140 40'51
56 39825615 Nguyễn Đăng Khôi 7/9/2009 1c 140 43'35
57 40422385 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 16/08/2009 1E 130 30'6
58 39820406 Pham Nguyen Khang 17/05/2009 1c 130 43'45
59 40204421 Dao Anh Khoa 16/06/2009 1 h 120 8'34
60 41742262 Đinh Đức Mạnh Tuyên 6/2/2009 1K 120 23'3
61 39197839 Nguyễn Thanh Nghị 22/08/2009 1l 120 23'53
62 39826486 Nguyễn Thanh Thảo Nhi 22/09/2009 1m 110 9'18
63 39766869 Nguyễn Phúc Thiên Kim 16/03/2009 1k 110 12'19
64 40053999 Chiêm Nguyễn Thiên Tấn 8/2/2009 1n 110 30'57
65 39818968 Lê Nguyên Đỉnh 20/10/2009 1m 110 32'10
66 40312739 Ngô Bảo Khang 11/2/2009 1i 100 12'24
67 36623092 Nguyễn Bảo Ninh 8/7/2009 1E 100 31'39
68 40294113 Trần Khánh Hân 2/9/2009 1D 100 47'44
69 40086852 Phan Châu Anh 24/10/2009 1m 80 40'39
70 40247931 Trần Thanh Tú 15/06/2009 1d 20 43'50
71 40414228 Nguyenngocthanh Truc 25/03/2009 1b 10 17'16
72 39914853 Đoàn Lê Thanh Vân 4/3/2009 1K 0 12'23Khối lớp 2:
STT ID Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm Thời gian
1 39865048 Bui Nguyen Nhu Quynh 11/2/2008 2E 290 9'22
2 39871786 Võ Thành Lâm 6/10/2008 2d 280 12'9
3 28879958 La Hoàng Ánh Tiên 21/03/2008 2b 280 18'0
4 41558706 Đặng Minh Khoa 10/4/2008 2a 280 21'43
5 39864517 Vo Minh Hieu 28/11/2008 2e 280 30'53
6 32516228 Đoàn Dương Tuấn Anh 15/02/2008 2d 270 17'20
7 41593610 Đỗ Minh Quân 10/1/2008 2B 270 20'51
8 39960484 Phạm Chung Quốc Anh 25/08/2008 2d 260 22'28
9 33098509 Kim Linh Đan 16/12/2008 2h 260 23'18
10 40008030 Lê Trần Phương Nghi 1/1/2008 2b 260 24'12
11 38279735 Lê Nguyễn Minh Hạnh 19/07/2008 2D 260 26'16
12 40527269 Trương Hoàng Anh Tuấn 27/06/2008 2E 260 28'16
13 28972230 Bùi Vân Linh 10/8/2008 2i 250 22'9
14 33079941 Nguyen Hoai Gia Ngoc 6/5/2008 2l 250 24'2
15 33004324 Bùi Đức Đại 28/06/2008 2b 250 29'9
16 30993364 Nguyễn Đỗ Gia Thịnh 12/11/2008 2e 240 23'29
17 39773550 Trần Hồng Bảo Thy 4/1/2008 2i 240 28'8
18 28986617 Hoàng Xuân Lam 18/12/2008 2b 240 31'9
19 28839587 Phan Ngoc Minh Tu 29/02/2008 2c 230 16'39
20 28831383 Nguyen Vu Hoang Long 30/08/2008 2l 230 33'53
21 39780222 Phạm Công Phú 23/02/2008 2i 220 24'54
22 33093907 Trần Lê Bảo Trân 11/10/2008 d 220 25'10
23 32961292 Trinh Xuan Trang 17/04/2008 2l 220 28'5
24 41696550 Tran Ngoc Ngan 7/12/2008 2l 220 32'35
25 28765024 Vo Nguyen Ngoc Diep 14/07/2008 2d 210 16'2
26 41685304 Huang Ying Tuong Vy 25/12/2008 2D 210 18'10
27 40520570 Trần Nguyên Bảo 11/3/2008 2L 190 30'13
28 40171931 Lê Khả Di 7/2/2008 2G 180 19'53
29 32989642 Hồ Ngọc Bảo Như 15/06/2008 2e 180 23'58
30 39932621 Nguyễn Lê Phú 4/5/2008 2D 160 20'10
31 32478932 Nguyễn Khánh Linh 18/07/2008 2d 150 18'22
32 37665271 Nguyễn Phương Lan 8/10/2008 2l 140 25'24
33 36688574 Tan Kien Minh 5/2/2008 2G 110 13'47
34 40903611 Ta Thi Phuong Dung 30/07/2008 2i 100 28'44Khối lớp 3:
STT ID Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm Thời gian
1 34554663 Huynh Nguyen Sheila 14/12/2007 3l 300 34'53
2 40089366 Phan Thanh Thao 3/1/2007 3B 290 18'3
3 39875102 Trương Nguyễn Mai Anh 22/02/2007 3c 280 38'26
4 39826676 Trần Hà Bảo Châu 24/06/2007 3b 270 30'27
5 25800033 Phan Hiếu Minh 22/12/2007 3l 270 37'28
6 25812300 Nguyễn Duy Phong 5/5/2007 3l 260 43'39
7 25694265 Đặng Mai Khánh Minh 18/07/2007 3l 260 45'22
8 39973485 Đoàn Bảo Ngọc Thanh 12/7/2007 3C 250 36'41
9 36793263 Nguyễn Trần Thiên Lộc 13/01/2007 3k 250 47'25
10 29872494 Nguyễn Bách Khang 28/08/2007 3k 250 50'58
11 37166957 Hà Kim Khánh 13/08/2007 3k 245 46'48
12 41546704 Ton Huynh Bach 28/04/2007 3d 240 32'12
13 39876294 Trần Phú Thiên Anh 17/03/2007 3b 240 37'40
14 9585244 Nguyễn Phương Khôi 5/5/2007 3l 240 41'39
15 41424643 Nguyen Yen Thanh 22/08/2007 3l 240 42'13
16 23286436 Ngô Tấn Nhật Minh 29/04/2007 3k 240 42'26
17 39876036 Phạm Trần Bảo Ngọc 17/06/2007 3b 235 35'59
18 35499529 Nguyên Hoàng My 21/07/2007 3k 235 51'43
19 40052679 Nguyễn Đỗ Quang Hưng 17/07/2007 3B 230 33'37
20 40212472 Tran Viet Khoa 14/04/2007 3m 230 44'7
21 36527119 Lu Tuan Kiet 1/6/2007 3l 230 49'28
22 31503914 Nguyễn Phúc Thịnh 26/05/2007 3l 225 31'0
23 41866920 Đỗ Huỳnh Phương Nghi 22/11/2007 3D 220 41'59
24 36076851 Võ Thanh Hiền 6/2/2007 3m 220 45'26
25 35349251 Võ Đức Hòa 7/12/2007 3k 220 47'16
26 19737624 Nguyen Duc Bao Khoi 7/10/2007 3l 220 48'6
27 35339150 Lê Nguyễn Hoàng Liên 10/6/2007 3K 215 34'59
28 36698657 Nguyen Trong Vinh 8/2/2007 3l 195 25'38
29 39824367 Vũ Hoàng Bảo Nhi 7/1/2007 3b 190 35'0
30 35414206 Trần Gia Bao Nghi 13/08/2007 3k 190 38'5
31 35335318 Nguyễn Phạm Ngọc Khánh 22/07/2007 3k 190 50'33
32 40476447 Trần Anh Khôi 29/07/2007 3E 185 46'7
33 35393669 Trần Minh Nhật 6/11/2007 3k 165 29'45
34 36717750 Trần Khánh Đăng 12/9/2011 3k 165 43'36
35 40083649 Nguyễn Phước Cảnh Hưng 6/12/2007 3M 160 50'23
36 35968324 Nguyễn Ngô Thanh Xuân 20/03/2007 3k 145 51'0
37 39876094 Pham Nguyen Hoang Bach 15/06/2007 3M 135 40'42
38 36267752 Phan Thảo Anh 22/12/2007 l 120 42'30
39 35346551 Nguyễn Hoàng Ánh Minh 29/12/2007 3K 115 28'4
40 33078983 Lâm Gia Bách 4/11/2007 3l 105 38'7
41 37737475 Nguyen Ngoc Khanh An 27/05/2007 3K 70 33'14
42 35336416 Nguyễn Đức Mạnh 2/12/2007 3K 60 31'24
43 36536242 Nguyen Hoa Viet 2/7/2007 3K 55 9'23Khối lớp 4:
STT ID Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm Thời gian
1 35220418 Nguyễn Duy Hiếu 6/3/2006 4k 290 31'14
2 41586608 Trần Tuệ Mẫn 17/04/2006 4L 210 33'23
3 30306122 Trần Sĩ Anh Khôi 4/8/2006 4l 210 35'50
4 17193516 Nguyễn Trương Ngọc Lam 5/12/2006 4l 185 33'8
5 17200913 Trần Nguyễn Phương Thảo 17/05/2006 4h 180 26'26
6 39538087 Nguyễn Minh Khanh 27/01/2006 4a 170 26'44
7 39787838 Luong Ngoc Khanh Linh 2/12/2006 4b 155 28'5
8 39769445 Tatuan Khai 12/10/2006 4B 155 28'59
9 28738554 Nguyễn Ngọc Khánh An 17/06/2006 4i 150 32'16
10 17697042 Nghi Đặng Huỳnh Xuân 11/11/2006 4i 150 40'43
11 41264151 Nguyễn Ngọc Hồng Minh 2/1/2006 4e 145 20'48
12 28875589 Dương Lê Hoàng Thiên An 17/06/2006 4c 145 34'33
13 37129832 Nguyen Hoang Anh Duy 9/12/2006 4i 145 40'57
14 41559023 Nguyễn Lê Minh Tùng 29/10/2006 4g 140 34'17Khối lớp 5:

STT ID Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm Thời gian
1 40159488 Dang Thien Bao 31/05/2005 5K 250 44'5
2 15953649 Nguyễn Đỗ Khải Minh 7/4/2005 5e 240 37'3
3 17127027 Trịnh Xuân Khuê 5/5/2005 5i 240 39'16
4 32673033 Nguyễn Đại Hưng 23/07/2005 5l 240 45'53
5 39786926 Nguyễn Như Ngọc Bảo 9/2/2005 5B 230 40'10
6 40125485 Nguyễn Anh Khôi 20/05/2005 5K 230 45'50
7 12011331 Dương Hoàng Nam 8/1/2005 5l 230 47'34
8 40721476 Nguyễn Ngọc Khanh Vy 21/07/2005 5K 210 45'55
9 41185560 Nguyễn Đức Trung 21/07/2005 5K 210 47'7
10 14675029 Nguyễn Phạm Khánh An 9/4/2005 5k 170 44'6


Xin chúc mừng tất cả các em đã đạt kết quả tốt trong hội thi cấp trường, đề nghị các em tiếp tục tham gia các vòng tự luyện để chuẩn bị tham gia Hội thi cấp Quận, dự kiến diễn ra vào ngày 04/3/2016 (vòng 15) với giờ thi riêng cho từng khối lớp

Cụ thể xin mời bấm xem
tại đây


View more latest threads same category: