Một số hình ảnh Liên đội Nguyễn Thái Sơn tham gia Hội thi "Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh" và "Liên hoan Trống kèn măng non" Quận 3 tại trường Lê Quý Đôn. Liên đội đã được giải III toàn quận.View more latest threads same category: