Nội dung buổi sinh hoạt dưới cờ sáng thứ hai đầu tuần 27
1. Tuyên dương các lớp đạt kết quả tốt trong tuần vừa qua
Khối 1: I: 1L, II: 1B, II: 1I
Khối 2: I: 2D, II: 2B, III: 2M
Khối 3: I: 3B, II: 3D, III: 3H
Khối 4: I: 4D, II: 4L, III: 4A
Khối 5: I: 5D, II: 5B, III: 5K

2. Tuyên dương Liên đội Nguyễn Thái Sơn đạt giải Khuyến khích Hội thi "Liên hoan trống kèn măng non" Quận 3Bài biểu diễn của Liên đội


3. Tuyên dương các bạn đã xuất sắc đạt giải cao trong bảng A cuộc thi " Sắc màu nhạc cụ" lần 2
Hồ Xuân Gia Trí - Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn - Giải A
Nguyễn Thái Quỳnh - Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn - Giải A
Lê Ngọc Thảo Lam - Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn - Giải B
Lê Đăng Khôi - Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn - Giải B
Trịnh Nguyễn Khánh An - Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn - Giải C

View more latest threads same category: