Theo thông báo của Phòng Giáo Dục Đào tạo Quận 3, các thí sinh thuộc quận 3 tham gia thi vòng 2 kỳ thi Toefl Primary Challenge tại trường tiểu học Kỳ Đồng (số 24 đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3), ngày thi 19/3/2016 (thứ bảy)

Khi đi thi Thí sinh vui lòng mang theo 1 trong 3 giấy tờ sau:
  1. Giấy báo dự thi
  2. Thẻ học sinh
  3. Bản photo giấy khai sinh


Thời gian các ca thi cụ thể như sau:

Ca 1: Tập trung lúc 7 giờ 00 - Giờ đón thí sinh: 8 giờ 45

Ca 2: Tập trung lúc 9 giờ 45 - Giờ đón thí sinh: 11 giờ 30

Ca 3: Tập trung lúc 13 giờ 00 - Giờ đón thí sinh: 14 giờ 45

Ca 4: Tập trung lúc 15 giờ 45 - Giờ đón thí sinh: 17 giờ 30


Danh sách thí sinh theo số báo danh, ca thi, phòng thi của các học sinh trường Nguyễn Thái Sơn như sau:


No. Họ và tên đệm Tên DOB
Ngày Sinh
Reg.N
SBD
Grade
Khối
Lớp
Class
Tên Trường
School
Ca thi Phòng Thi
33 Dương Minh Anh 8/Mar/07 60108408 3 3A Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 02
34 Vũ Anh Khôi 13/Jul/07 60108412 3 3C Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 02
35 Bùi Vi Quân 15/Jun/07 60108411 3 3C Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 02
36 Nguyễn Lê Bảo Hân 5/May/07 60108413 3 3I Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 02
37 Lê Minh Thiên An 3/Apr/07 60108437 3 3K Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 02
38 Đinh Dạ Minh Châu 5/Dec/07 60108434 3 3K Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 02
39 Nguyễn Phạm Phương Đan 31/Dec/07 60108418 3 3K Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 02
40 Trần Khánh Đăng 12/Sep/07 60108440 3 3K Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 02
41 Trần Bảo Di 11/Feb/07 60108416 3 3K Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 02
42 Ngô Khánh Hân 16/Sep/07 60108431 3 3K Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 02
43 Nguyễn Vũ Hiếu 8/Dec/07 60108421 3 3K Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 02
44 Lâm Đức Hóa 25/Mar/07 60108414 3 3K Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 02
45 Nguyễn Bách Khang 28/Aug/07 60108436 3 3K Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 02
46 Đặng Tô Minh Khuê 27/Mar/07 60108425 3 3K Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 02
47 Lê Nguyễn Hoàng Liên 10/Jun/07 60108430 3 3K Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 02
48 Nguyễn Hoàng Ánh Minh 29/Dec/07 60108423 3 3K Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 02
49 Nguyễn Quỳnh Như 3/Nov/07 60108428 3 3K Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 03
50 Võ Nguyễn Anh Thư 6/Feb/07 60108426 3 3K Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 03
51 Trần Cao Triết 9/Nov/07 60108438 3 3K Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 03
52 Nguyễn Ngô Thanh Xuân 20/Mar/07 60108433 3 3K Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 03
53 Huỳnh Nguyễn Sheila 14/Dec/07 60108443 3 3L Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 03
54 Phan Ngọc Quỳnh 24/Oct/07 60108444 3 3M Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 03
55 Trần Anh Triết 11/Oct/07 60108445 3 3M Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 03
56 Trần Nguyễn Xuân Nhi 14/Jan/06 60108459 4 4A Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 03
57 Lê Ngọc Hiền Thảo 14/May/06 60108455 4 4A Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 03
58 Nguyễn Ngọc Thiên Ân 13/Feb/06 60108476 4 4B Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 03
59 Nguyễn Cát Minh 24/Dec/06 60108475 4 4B Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 03
60 Nguyễn Thúy 21/Sep/06 60108479 4 4C Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 03
61 Dương Lê Hoàng Thiên An 17/Jun/06 60117451 4 4C Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 03
62 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 11/Jun/06 60108484 4 4D Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 03
63 Phạm Dương Đại Minh 12/May/06 60108481 4 4D Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 03
64 Lý Lê Ngọc Minh 1/Jul/06 60108482 4 4D Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 03
65 Nguyễn Minh Anh 12/Mar/06 60108486 4 4E Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 03
66 Phan Gia Hân 15/Jan/06 60108490 4 4E Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 03
67 Nguyễn Ngọc Hồng Minh 2/Jan/06 60108489 4 4E Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 03
68 Tống Minh Anh 27/Apr/06 60108509 4 4H Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 03
69 Nguyễh Trần Châu Duyên 10/Apr/06 60108498 4 4H Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 03
70 Lê Phương 1/Aug/06 60108502 4 4H Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 03
71 Huang Shan Jun 27/Sep/06 60108511 4 4H Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 03
72 Ngô Thanh Lâm 15/Apr/06 60108512 4 4H Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 03
73 Nguyễn Trí Minh 3/Nov/06 60108510 4 4H Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 04
74 Nguyễn Thu Minh 2/Apr/06 60108507 4 4H Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 04
75 Tô Nguyễn Yến Nhi 5/Jan/06 60108508 4 4H Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 04
76 Trần Hữu Phúc 18/Nov/06 60108503 4 4H Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 04
77 Nguyễn Huỳnh Minh Anh 1/Jan/06 60108525 4 4I Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 04
78 Nguyễn Bảo Châu 20/May/06 60108532 4 4I Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 04
79 Lê Đức Cường 25/Jul/06 60108520 4 4I Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 04
80 Trần Minh Khôi 14/Apr/06 60108528 4 4I Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 04
81 Cấn Khánh Linh 30/Oct/06 60108515 4 4I Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 04
82 Thái Nguyên Linh 20/Jan/06 60108516 4 4I Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 04
83 Đỗ Tấn Lộc 25/Sep/06 60108523 4 4I Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 04
84 Đặng Huỳnh Xuân Nghi 1/Nov/06 60108526 4 4I Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 04
85 Lương Thái Hồng Ngọc 3/Nov/06 60108531 4 4I Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 04
86 Lương Hoàng Khang 7/Sep/06 60108545 4 4K Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 04
87 Lương Minh Khôi 21/Sep/06 60108546 4 4K Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 04
88 Trần Yến Nhi 1/May/06 60108541 4 4K Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 04
89 Phạm Lê Hoàng Thịnh 11/Apr/06 60108533 4 4K Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 04
90 Trình Nguyễn Khánh An 15/Mar/06 60108554 4 4L Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 04
91 Huỳnh Công Đông Hải 12/Apr/06 60108552 4 4L Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 04
92 Nguyễn Trương Ngọc Lam 5/Dec/06 60108547 4 4L Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 04
93 Trần Tuệ Mẫn 17/Apr/06 60108549 4 4L Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 04
94 Hoàng Anh Minh 16/Feb/06 60108553 4 4L Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 04
95 Bùi Nguyên Thư 1/Nov/06 60108548 4 4L Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 04
96 Cao Nguyên Tiến 3/Apr/06 60108550 4 4L Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 04
97 Huỳnh Khánh Phương 24/Jun/06 60117884 4 4L Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 05
98 Lương Phan Hải Anh 16/Oct/05 60108556 5 5A Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 05
99 Võ Phan Minh Khôi 5/Nov/05 60108555 5 5A Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 05
100 Bùi Ngọc Như Ý 21/Sep/05 60117885 5 5A Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 05
101 Phạm Ngọc Thu An 7/Dec/05 60108558 5 5B Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 05
102 Tô Quế Anh 1/Feb/05 60108564 5 5B Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 05
103 Lê Phương Anh 19/Jan/05 60108562 5 5B Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 05
104 Võ Ngọc Kim Anh 3/Jan/05 60108563 5 5B Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 05
105 Vương Thái Hưng 25/Apr/05 60108557 5 5B Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 05
106 Nguyễn Hà Quang Huy 6/Feb/05 60108561 5 5B Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 05
107 Vũ Lê Anh Thư 23/Nov/05 60108559 5 5B Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 05
108 Lê Lưu Lan Chi 27/Dec/05 60108568 5 5C Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 05
109 Nguyễn Ngọc Gia Hân 3/Nov/05 60108571 5 5C Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 05
110 Nguyễn Đức Khôi 30/Sep/05 60108570 5 5C Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 05
111 Dương Quốc Trí Tài 7/Sep/05 60108573 5 5C Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 05
112 Nguyễn Thùy Dương 4/Oct/05 60108578 5 5K Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 05
113 Trần Quỳnh Giang 13/Mar/05 60108584 5 5K Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 05
114 Nguyễn Trung Khoa 25/Jun/05 60108579 5 5K Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 05
115 Nguyễn Thiên Ngân 8/Apr/05 60108583 5 5K Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 05
116 Võ Thụy Minh 17/Oct/05 60108580 5 5K Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 05
117 Trần Huy Chiêu Vinh 15/Aug/05 60108585 5 5L Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 05
118 Hồ Thị Thùy An 18/May/05 60108596 5 5L Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 05
119 Nguyễn Đại Hưng 23/Jul/05 60108586 5 5L Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 05
120 Lê Nguyễn Khánh Hân 1/Aug/05 60117886 5 5L Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 05
838 Bùi Hoàng Minh 9/Jun/06 60108480 4 4C Nguyễn Thái Sơn Ca 01 Phòng 36
1688 Hoàng Phương Trâm 21/Nov/06 60108506 4 4H Nguyễn Thái Sơn Ca 02 Phòng 36
Xem thêm file đính kèm

01. TiH Ky Dong.xls

View more latest threads same category: