Theo thông tin từ Ban Tổ Chức cuộc thi Toefl Primary 2015, kết quả thi vòng 2 của học sinh trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn và danh sách đủ điều kiện vào vòng 3.

Kết quả vòng 2:Stt Họ và Tên Ngày sinh Số báo danh Lớp Điểm Đọc Điểm Nghe Điểm Lexile
2056 Dương Minh Anh 8-Mar-07 60108408 3A 4 111 A2 Bậc 2 4 112 A2 Bậc 2 550L
2057 Vũ Anh Khôi 13-Jul-07 60108412 3C 3 108 A2 Bậc 2 1 100 <A1 Dưới Bậc 1 325L
2058 Bùi Vi Quân 15-Jun-07 60108411 3C 4 111 A2 Bậc 2 4 112 A2 Bậc 2 550L
2059 Nguyễn Lê Bảo Hân 5-May-07 60108413 3I 2 105 A1 Bậc 1 1 100 <A1 Dưới Bậc 1 125L
2060 Lê Minh Thiên An 3-Apr-07 60108437 3K 2 106 A1 Bậc 1 2 106 A2 Bậc 2 125L
2061 Đinh Dạ Minh Châu 5-Dec-07 60108434 3K 3 108 A2 Bậc 2 2 104 A1 Bậc 1 325L
2062 Nguyễn Phạm Phương Đan 31-Dec-07 60108418 3K 2 104 A1 Bậc 1 1 100 <A1 Dưới Bậc 1 125L
2063 Trần Khánh Đăng 12-Sep-07 60108440 3K 3 107 A2 Bậc 2 2 104 A1 Bậc 1 325L
2064 Trần Bảo Di 11-Feb-07 60108416 3K 2 106 A1 Bậc 1 2 104 A1 Bậc 1 125L
2065 Ngô Khánh Hân 16-Sep-07 60108431 3K 3 107 A2 Bậc 2 2 105 A2 Bậc 2 325L
2066 Nguyễn Vũ Hiếu 8-Dec-07 60108421 3K 3 108 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 325L
2067 Lâm Đức Hóa 25-Mar-07 60108414 3K 4 110 A2 Bậc 2 5 115 B1 Bậc 3 550L
2068 Nguyễn Bách Khang 28-Aug-07 60108436 3K 3 107 A2 Bậc 2 3 108 A2 Bậc 2 325L
2069 Đặng Tô Minh Khuê 27-Mar-07 60108425 3K 3 107 A2 Bậc 2 1 100 <A1 Dưới Bậc 1 325L
2070 Lê Nguyễn Hoàng Liên 10-Jun-07 60108430 3K 3 108 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 325L
2071 Nguyễn Hoàng Ánh Minh 29-Dec-07 60108423 3K 3 107 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 325L
2072 Nguyễn Quỳnh Như 3-Nov-07 60108428 3K 2 106 A1 Bậc 1 2 106 A2 Bậc 2 125L
2073 Võ Nguyễn Anh Thư 6-Feb-07 60108426 3K 1 100 <A1 Dưới Bậc 1 1 100 <A1 Dưới Bậc 1 BR250L
2074 Trần Cao Triết 9-Nov-07 60108438 3K 2 104 A1 Bậc 1 2 104 A1 Bậc 1 125L
2075 Nguyễn Ngô Thanh Xuân 20-Mar-07 60108433 3K 2 106 A1 Bậc 1 2 104 A1 Bậc 1 125L
2076 Huỳnh Nguyễn Sheila 14-Dec-07 60108443 3L 3 107 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 325L
2077 Phan Ngọc Quỳnh 24-Oct-07 60108444 3M 3 107 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 325L
2078 Trần Anh Triết 11-Oct-07 60108445 3M 3 107 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 325L
2079 Trần Nguyễn Xuân Nhi 14-Jan-06 60108459 4A 3 108 A2 Bậc 2 3 108 A2 Bậc 2 325L
2080 Lê Ngọc Hiền Thảo 14-May-06 60108455 4A 3 109 A2 Bậc 2 1 100 <A1 Dưới Bậc 1 325L
2081 Nguyễn Ngọc Thiên Ân 13-Feb-06 60108476 4B 3 108 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 325L
2082 Nguyễn Cát Minh 24-Dec-06 60108475 4B 5 113 A2 Bậc 2 5 114 B1 Bậc 3 750L
2083 Dương Lê Hoàng Thiên An 17-Jun-06 60117451 4C 2 106 A1 Bậc 1 2 105 A2 Bậc 2 125L
2084 Nguyễn Thúy 21-Sep-06 60108479 4C 3 107 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 325L
2085 Bùi Hoàng Minh 9-Jun-06 60108480 4C 2 106 A1 Bậc 1 3 108 A2 Bậc 2 125L
2086 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 11-Jun-06 60108484 4D 3 108 A2 Bậc 2 2 104 A1 Bậc 1 325L
2087 Phạm Dương Đại Minh 12-May-06 60108481 4D 1 100 <A1 Dưới Bậc 1 2 105 A2 Bậc 2 BR250L
2088 Lý Lê Ngọc Minh 1-Jul-06 60108482 4D 1 100 <A1 Dưới Bậc 1 1 100 <A1 Dưới Bậc 1 BR250L
2089 Nguyễn Minh Anh 12-Mar-06 60108486 4E 4 111 A2 Bậc 2 3 108 A2 Bậc 2 550L
2090 Phan Gia Hân 15-Jan-06 60108490 4E 3 107 A2 Bậc 2 4 110 A2 Bậc 2 325L
2091 Nguyễn Ngọc Hồng Minh 2-Jan-06 60108489 4E 2 106 A1 Bậc 1 3 107 A2 Bậc 2 125L
2092 Tống Minh Anh 27-Apr-06 60108509 4H 4 111 A2 Bậc 2 4 111 A2 Bậc 2 550L
2093 Nguyễh Trần Châu Duyên 10-Apr-06 60108498 4H 3 108 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 325L
2094 Lê Phương 1-Aug-06 60108502 4H 3 108 A2 Bậc 2 3 109 A2 Bậc 2 325L
2095 Huang Shan Jun 27-Sep-06 60108511 4H 3 108 A2 Bậc 2 3 108 A2 Bậc 2 325L
2096 Ngô Thanh Lâm 15-Apr-06 60108512 4H 3 109 A2 Bậc 2 3 108 A2 Bậc 2 325L
2097 Nguyễn Trí Minh 3-Nov-06 60108510 4H 4 111 A2 Bậc 2 4 111 A2 Bậc 2 550L
2098 Nguyễn Thu Minh 2-Apr-06 60108507 4H 3 107 A2 Bậc 2 2 104 A1 Bậc 1 325L
2099 Tô Nguyễn Yến Nhi 5-Jan-06 60108508 4H 3 107 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 325L
2100 Trần Hữu Phúc 18-Nov-06 60108503 4H 3 108 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 325L
2101 Hoàng Phương Trâm 21-Nov-06 60108506 4H 3 108 A2 Bậc 2 3 109 A2 Bậc 2 325L
2102 Nguyễn Huỳnh Minh Anh 11-Jan-06 60108525 4I 2 104 A1 Bậc 1 3 108 A2 Bậc 2 125L
2103 Nguyễn Bảo Châu 20-May-06 60108532 4I 3 107 A2 Bậc 2 2 104 A1 Bậc 1 325L
2104 Lê Đức Cường 25-Jul-06 60108520 4I 4 111 A2 Bậc 2 4 110 A2 Bậc 2 550L
2105 Trần Minh Khôi 14-Apr-06 60108528 4I 3 107 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 325L
2106 Thái Nguyên Linh 20-Jan-06 60108516 4I 3 108 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 325L
2107 Đỗ Tấn Lộc 25-Sep-06 60108523 4I 3 107 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 325L
2108 Đặng Huỳnh Xuân Nghi 11-Nov-06 60108526 4I 5 114 B1 Bậc 3 3 107 A2 Bậc 2 750L
2109 Lương Thái Hồng Ngọc 3-Nov-06 60108531 4I 4 111 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 550L
2110 Lương Hoàng Khang 7-Sep-06 60108545 4K 3 108 A2 Bậc 2 3 108 A2 Bậc 2 325L
2111 Lương Minh Khôi 21-Sep-06 60108546 4K 5 113 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 750L
2112 Trần Yến Nhi 1-May-06 60108541 4K 4 112 A2 Bậc 2 4 110 A2 Bậc 2 550L
2113 Phạm Lê Hoàng Thịnh 11-Apr-06 60108533 4K 3 107 A2 Bậc 2 3 109 A2 Bậc 2 325L
2114 Trình Nguyễn Khánh An 15-Mar-06 60108554 4L 5 114 B1 Bậc 3 5 115 B1 Bậc 3 750L
2115 Huỳnh Công Đông Hải 12-Apr-06 60108552 4L 5 113 A2 Bậc 2 4 110 A2 Bậc 2 750L
2116 Nguyễn Trương Ngọc Lam 5-Dec-06 60108547 4L 3 108 A2 Bậc 2 3 109 A2 Bậc 2 325L
2117 Trần Tuệ Mẫn 17-Apr-06 60108549 4L 3 109 A2 Bậc 2 4 110 A2 Bậc 2 325L
2118 Hoàng Anh Minh 16-Feb-06 60108553 4L 3 109 A2 Bậc 2 4 111 A2 Bậc 2 325L
2119 Huỳnh Khánh Phương 24-Jun-06 60117884 4L 4 112 A2 Bậc 2 4 112 A2 Bậc 2 550L
2120 Bùi Nguyên Thư 1-Nov-06 60108548 4L 3 109 A2 Bậc 2 4 110 A2 Bậc 2 325L
2121 Cao Nguyên Tiến 3-Apr-06 60108550 4L 4 112 A2 Bậc 2 4 110 A2 Bậc 2 550L
2122 Bùi Ngọc Như Ý 21-Sep-05 60117885 5A 5 114 B1 Bậc 3 4 112 A2 Bậc 2 750L
2123 Phạm Ngọc Thu An 7-Dec-05 60108558 5B 4 110 A2 Bậc 2 3 108 A2 Bậc 2 550L
2124 Tô Quế Anh 1-Feb-05 60108564 5B 5 113 A2 Bậc 2 4 111 A2 Bậc 2 750L
2125 Võ Ngọc Kim Anh 3-Jan-05 60108563 5B 3 108 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 325L
2126 Lê Phương Anh 19-Jan-05 60108562 5B 3 107 A2 Bậc 2 2 105 A2 Bậc 2 325L
2127 Vương Thái Hưng 25-Apr-05 60108557 5B 2 105 A1 Bậc 1 3 107 A2 Bậc 2 125L
2128 Nguyễn Hà Quang Huy 6-Feb-05 60108561 5B 5 114 B1 Bậc 3 4 111 A2 Bậc 2 750L
2129 Vũ Lê Anh Thư 23-Nov-05 60108559 5B 3 109 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 325L
2130 Lê Lưu Lan Chi 27-Dec-05 60108568 5C 3 109 A2 Bậc 2 3 107 A2 Bậc 2 325L
2131 Nguyễn Ngọc Gia Hân 3-Nov-05 60108571 5C 4 110 A2 Bậc 2 3 109 A2 Bậc 2 550L
2132 Dương Quốc Trí Tài 7-Sep-05 60108573 5C 2 105 A1 Bậc 1 3 108 A2 Bậc 2 125L
2133 Nguyễn Thùy Dương 4-Oct-05 60108578 5K 4 112 A2 Bậc 2 4 112 A2 Bậc 2 550L
2134 Trần Quỳnh Giang 13-Mar-05 60108584 5K 5 113 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 750L
2135 Nguyễn Trung Khoa 25-Jun-05 60108579 5K 4 110 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 550L
2136 Nguyễn Thiên Ngân 8-Apr-05 60108583 5K 4 111 A2 Bậc 2 4 110 A2 Bậc 2 550L
2137 Võ Thụy Minh 17-Oct-05 60108580 5K 4 112 A2 Bậc 2 4 111 A2 Bậc 2 550L
2138 Hồ Thị Thùy An 18-May-05 60108596 5L 4 111 A2 Bậc 2 3 108 A2 Bậc 2 550L
2139 Lê Nguyễn Khánh Hân 1-Aug-05 60117886 5L 4 110 A2 Bậc 2 4 110 A2 Bậc 2 550L
2140 Nguyễn Đại Hưng 23-Jul-05 60108586 5L 4 111 A2 Bậc 2 4 110 A2 Bậc 2 550L
2141 Trần Huy Chiêu Vinh 15-Aug-05 60108585 5L 4 112 A2 Bậc 2 4 110 A2 Bậc 2 550L
2197 Trần Nguyễn Minh Khuê 22-Jun-06 60119166 4H 2 106 A1 Bậc 1 2 105 A2 Bậc 2 125L
2422 Đinh Đức Mạnh Tuấn 17-Oct-06 60119167 4C 3 109 A2 Bậc 2 3 108 A2 Bậc 2 325L
Danh sách vào vòng 3:

Stt Họ và Tên Ngày sinh Số báo danh Khối Lớp Trường Quận/Huyện Điểm Đọc Điểm Nghe Điểm Lexile
26 Trình Nguyễn Khánh An 15-Mar-06 60108554 Khối 4 4L Nguyễn Thái Sơn Quận 03 5 114 B1 Bậc 3 5 115 B1 Bậc 3 750L
Xem file đính kèm

Bao cao Primary V2 - So HCM.xls

View more latest threads same category: