Hưởng ứng tháng thanh niên và chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hố Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016). Đươc sự đồng ý và hỗ trợ của Cấp ủy Chi bộ, Chi đoàn đã thực hiện được các hoạt động thiết thực như:

Sinh hoạt chủ điểm tháng 3 với hội thi tìm hiểu về điều lệ Đoàn TNCS phổ biến các hoạt động của tháng (11/3)

Kết hợp với giáo sinh Đại học Sài Gòn và Trung cấp Đông Dương Tổ chức ngày chủ nhật xanh (20/3)

Sinh hoạt dưới cờ cho các em học sinh toàn trương và tham gia Hội thi "Tự hào Sử Việt" (25/3)Tập thể đoàn viên Chi đoàn

View more latest threads same category: