Trong không khí trang trọng và thân mật, sáng ngày 3 tháng 6 năm 2016, Chi bộ tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho cảm tình đảng Nguyễn Hồng Sáng.


Đồng chí Lê Đức Thành Đảng uỷ viên_Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Phường 8 tham dự và gửi hoa chúc mừng cho đảng viên mới.

View more latest threads same category: