THÔNG BÁO
Về thu các khoản tiền trong tháng 12 năm 2016

- Căn cứ Hướng dẫn Liên sở số 2337/HDLT/SGD&ĐT-BHXH ngày 28 tháng 09 năm 2016 của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo – Bảo Hiểm Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh sinh viêǹ năm học 2016-2017;

- Căn cứ văn bản số 1456/UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về các mức thu năm học 2016-2017 áp dụng cho các trường công lập thuộc Quận 3;

- Trong tháng 12/2016, nhà trường tổ chức thu các khoản phục vụ bán trú của tháng 12/2016 và các khoản thu phục vụ cho cả năm học bao gồm: thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú; ấn chỉ đề kiểm tra; sổ liên lạc; hồ sơ học sinh, sổ theo dõi sức khỏe học sinh; nước uống, cụ thể như sau:

1.Ấn chỉ đề kiểm tra:
- Lớp 1, 2: 8.000đồng/năm
- Lớp 3, 4, 5: 11.000đồng/năm
2.Học bạ Tiếng Việt (cả bìa nhựa): 16.000 đồng
3.Học bạ tiếng Anh (cả bìa nhựa): 17.000 đồng
4.Sổ liên lạc (cả bìa nhựa): 13.000 đồng

5.Sổ theo dõi sức khỏe (cả bìa nhựa): 5.000 đồng

6.Thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú: 200.000 đồng/năm

7.Nước uống: 99.000 đồng/năm

8.Thu Bảo hiểm y tế 06 tháng từ 01/01/2017 đến 30/06/2017:
Mức thu BHYT cụ thể như sau:
4,5% x 1.210.000 đồng x 06 tháng = 326.700 đồng
Trong đó:
+ Học sinh, sinh viên đóng 70%: 228.690 đồng
+ Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%: 98.010 đồng
9.Thu Bảo hiểm tai nạn từ 01/9/2016 đến 31/12/2017 (16 tháng): 40.000 đồng, mức bồi thường tối đa 20.000.000 đồng/vụ (hai mươi triệu đồng)

Thời hạn thu nộp BHYT và BHTN học sinh, sinh viên: Trước ngày 15/12/2016, nhà trường tổng hợp và chuyển cho cơ quan BHXH quận 3 chậm nhất 18/12/2016 để kịp in thẻ và phát hành thẻ BHYT đến học sinh

Kính mong quý cha mẹ học sinh đăng ký tham gia BHYT và BHTN (vui lòng ghi rõ nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu) đông đủ và kịp thời hạn nêu trên để bảo đảm quyền lợi về Y tế cho trẻ

Danh sách cơ sở KCB ban đầu năm 2017 vui lòng xem
tại đây
Rất mong quý cha mẹ học sinh hợp tác với nhà trường nhằm phục vụ tốt công tác giáo dục và chăm sóc trẻ.

View more latest threads same category: