Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn được nhận bằng khen:' Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học" của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

View more latest threads same category: