LỊCH HỌP CHA MẸ HỌC SINH LẦN 3
CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

Trân trọng kính mời toàn thể các bậc Cha mẹ học sinh đến tham dự cuộc họp lần 3 năm học 2016-2017 để nghe GVCN báo cáo kết quả học tập của con mình qua việc thực hiện cách đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT tại phòng học của lớp.

Thời gian
: Ngày chủ nhật 08/01/2017

Khối 1, 2, 3
: Lúc 8 giờ 00

Khối 4, 5: Lúc 9 giờ 30


View more latest threads same category: