Thực hiện kế hoạch 158/KH-NTS ngày 21 tháng 10 năm 2016 về Tổ chức Cuộc thi giải Toán qua Internet năm học 2016-2017 của hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn; liên tục trong ba ngày 04, 05, và 06/01/2017, trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn đã tổ chức Hội thi Giải Toán qua Internet cấp trường năm học 2016-2017. BTC hội thi cấp trường đã tạo điều kiện cho các em học sinh ham thích nhưng chưa đủ điều kiện tham gia vòng thi cấp trường với 1 ngày thi dự phòng (06/01/2017).

Có 125 em đủ điều kiện tham gia Hội thi cấp trường. BTC cấp trường đã quyết định tổ chức thành 5 đợt thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các em được tham gia hội thi cấp trường lần này. Số lượng các khối lớp cụ thể như sau:


Khối lớp 1: 34 em
Khối lớp 2: 55 em
Khối lớp 3: 19 em
Khối lớp 4: 11 em
Khối lớp 5: 06 em

Một số thí sinh khi đăng ký không đúng quận 3, nhưng do mã đề thi của trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn nên hệ thống vẫn cho làm bài thi, đề nghị các em chỉnh sửa thông tin của tài khoản đăng nhập về đúng quận 3 để có thể tham gia dự thi cấp Quận.

Kết quả Hội thi (lấy từ website của BTC)

Khối lớp 1:

STT Số ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Địa Phương Kết quả thi
Ngày Tháng Năm Lớp Trường Huyện Điểm Thời gian
1 47529922 Nguyễn Thiên Di 6 5 2010 1H Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 300 1642
2 47720615 Tô Phan Thụy Đan 24 11 2010 1D Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 290 398
3 47963238 Trịnh Phương Linh 7 6 2010 1B Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 290 454
4 46952481 Phan Thiên Minh 1 2 2010 1H Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 290 499
5 44098676 Huỳnh Ngọc Gia Hân 26 10 2010 1B Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 290 503
6 47937624 Trần Xuân Thuận 29 11 2010 1G Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 290 711
7 47901357 Đoàn Minh Hoàng 13 7 2010 1H Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 290 726
8 47661659 Nguyễn Tiến Minh Châu 14 2 2010 1D Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 290 1505
9 47737330 Đinh Nguyễn Thanh Nghi 25 5 2010 1D Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 1 280 393
10 47599905 Trần Ngọcc Linh Nhi 13 6 2010 1G Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 280 879
11 47582626 Nguyễn Minh Hoàng 22 4 2010 1H Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 280 907
12 47909616 Trần Minh Khang 8 11 2010 1G Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 280 969
13 47951187 Đoàn Lê An Hà 1 9 2010 1K Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 280 1275
14 47795133 Nguyễn Phương Vy 12 2 2010 1H Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 270 1019
15 47652199 Nguyễn Trần Linh Giang 2 11 2010 1H Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 270 1349
16 47599029 Nguyễn Đỗ Quỳnh Lâm 15 1 2010 1L Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 260 685
17 47392890 Trần Đại Khang 9 5 2010 1H Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 260 687
18 49033036 Huỳnh Nguyên Đức 20 2 2010 1K Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 260 691
19 47665467 Nguyễn Kỳ Thư 16 3 2010 1K Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 250 1254
20 30796070 Bùi Tuấn Khôi 15 5 2010 1G Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 250 1345
21 44325156 Đỗ Phạm Gia Khánh 18 3 2010 1A Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 240 963
22 47399362 Nguyễn Mạch Vy 26 4 2010 1G Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 220 654
23 48482504 Nguyễn Trí Anh 19 1 2010 1G Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 190 624
24 47427654 Phạm Nguyên Khôi 15 12 2010 1H Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 190 830
25 47534796 Trà Thanh Lâm 7 3 2010 1I Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 170 504
26 47643017 Cổ Tấn Bảo Hân 11 5 2010 1G Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 170 1318
27 47428753 Nguyễn Gia Khang 8 1 2010 1H Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 160 630
28 47768314 Phạm Vũ Khánh An 28 8 2010 1H Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 150 1144
29 47722640 Trần Ngọc Trà My 30 6 2010 1K Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 150 1221
30 47404307 Lê Trần Phương Lam 3 2 2010 1I Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 140 958
31 47394027 Nguyễn Hoàng Phát 27 7 2010 1H Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận Gò Vấp 140 1067
32 47337536 Nguyễn Trung Nghĩa 26 1 2010 1G Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 80 357
33 51037638 Trương Nguyễn Minh Đức 17 2 2010 1K Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 12 60 841
34 50966545 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 14 5 2009 2L Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 0 2400


Khối lớp 2:

STT Số ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Địa Phương Kết quả thi
Ngày Tháng Năm Lớp Trường Huyện Điểm Thời gian
1 41233046 Trần Minh Thiện 19 4 2009 2b Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 290 1900
2 49494442 Trần Vũ Mai Anh 17 6 2009 2b Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 280 1263
3 39029825 Phạm An Nhiên 31 12 2009 2b Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 280 1546
4 46559979 Lưu Thục Quyên 9 11 2009 2L Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 280 1835
5 46482330 Nguyễn Hoàng Nam Anh 31 1 2009 2L Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 270 1542
6 41697944 Phạm Phương Anh 2 3 2009 2n Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 270 1582
7 34667281 Nguyễn Đắc Hòa 3 1 2009 2d Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 260 1816
8 39995812 Nguyễn Thanh Duy 4 3 2009 2b Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 260 1849
9 46485684 Phạm Quỳnh Thy 5 6 2009 2L Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 260 2032
10 46720244 Lâm Hoàng Long 5 3 2009 2l Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận Phú Nhuận 260 2044
11 34666827 Nguyễn Đắc Hiếu 3 1 2009 2d Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 250 1295
12 40030877 Phương Minh Tâm 17 2 2009 2a Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 250 1369
13 47720027 Trương Gia Khang 30 7 2009 2m Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 250 1408
14 38451418 Võ Bùi Khánh Huy 19 11 2009 2d Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 250 1655
15 46804541 Nguyễn Quỳnh Anh 9 6 2009 2N Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 240 916
16 46810304 Lê Lâm Gia Phúc 4 1 2009 2l Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 240 1230
17 34369546 Nguyễn Tiến Vinh 28 7 2009 2i Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 240 1296
18 47661117 Trần Minh Quân 21 7 2009 2D Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 240 1596
19 46544412 Huỳnh Phúc Khuê 9 4 2009 2l Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 240 1810
20 40273780 Nguyễn Bảo Nhi 2 7 2009 2b Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 230 751
21 50094881 Lê Gia Phúc Uyên 26 2 2009 2M Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 230 1074
22 35776890 Lê Minh Quân 3 6 2009 2a Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 230 1713
23 48580177 Trần Ngọc Phương Vy 15 12 2009 2i Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 230 1837
24 46657411 Châu Minh Tuấn 22 9 2009 2L Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 220 1229
25 39832544 Đỗ Thái Bảo Trân 11 4 2009 2a Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 210 1106
26 40730118 Nguyễn Lâm Toàn Hưng 1 5 2009 2m Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 210 1475
27 47271066 Nguyễn Phuong Vy 14 2 2009 2B Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 210 1702
28 39835796 Nguyễn Trần Quế Lâm 22 2 2009 2l Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 205 528
29 46798857 Võ Ngọc Minh Anh 7 12 2009 2L Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 205 1476
30 46475645 Nguyễn Trọng Hiếu 7 2 2009 2l Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 200 645
31 40053999 Chiêm Nguyễn Thiên Tấn 8 2 2009 2b Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 200 710
32 41710233 Nguyễn Ngọc Khánh Hà 12 3 2009 2e Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 200 814
33 47027386 Lê Nguyễn Minh Ngọc 5 6 2009 2L Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 200 1033
34 48572222 Hồ Anh Khoa 3 9 2009 2i Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 200 1331
35 34366377 Huỳnh Khánh Chi 19 12 2009 2a Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 200 1487
36 46637989 Võ Thành Nam 4 10 2009 2L Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 200 2230
37 39825504 Đỗ Hà Linh 15 4 2009 2k Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 190 1288
38 46866266 Phạm Thái Bảo Nghi 8 4 2009 2L Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 190 1680
39 40913531 Chu Hạ Mai 9 7 2009 2n Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 180 1893
40 47590392 Lê Thụy Đông Nhiên 4 7 2009 2B Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 175 946
41 49305390 Nguyễn Nhật Đông Nghi 13 2 2009 2B Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 170 439
42 39914004 Nguyễn Ngọc Phi Phụng 1 7 2009 2m Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 170 913
43 40152669 Lê Ngọc Hà Anh 13 10 2009 2l Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 160 1143
44 47184318 Đoàn Hồng Thụy Ân 16 3 2009 2k Trường Th Nguyễn Thái Sơn Quận Bình Thạnh 160 1469
45 40275678 Đặng Tú Anh 31 3 2009 2a Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 155 1050
46 47609163 Trương Gia Hân 18 5 2009 2i Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 150 924
47 39857088 Ngô Võ Phương Hà 9 6 2009 2a Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 150 982
48 50131609 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 16 8 2009 2M Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 150 1582
49 46562332 Võ Ngọc Lan Phương 17 5 2009 2L Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 145 1410
50 47556550 Lê Nguyên Đỉnh 20 10 2009 2A Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 105 516
51 50952137 Ngô Bảo Khang 11 2 2009 2m Trường Th Nguyễn Thái Sơn Quận Bình Thạnh 100 1354
52 39783756 Ngô Hồng Anh 18 3 2009 2m Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 90 911
53 49036134 Bùi Đức An 7 3 2009 2b Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 90 1238
54 50919328 Hồ Thế Kiệt 19 2 2009 2L Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 80 486
55 47817705 Dương Nguyễn Gia Hân 21 1 2009 2E Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 75 1349


Khối lớp 3:
STT Số ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Địa Phương Kết quả thi
Ngày Tháng Năm Lớp Trường Huyện Điểm Thời gian
1 43300615 Lê Nguyễn Minh Hạnh 19 7 2008 3d Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 290 1606
2 30993364 Nguyễn Đỗ Gia Thịnh 12 11 2008 3e Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 290 1983
3 47098430 Đỗ Minh Quân 10 1 2008 3B Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 290 2250
4 47263914 Lê Thị Phương Nghi 1 1 2008 3B Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 290 2831
5 47790918 Phạm Nguyễn Phúc An 28 3 2008 3B Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận Phú Nhuận 290 3043
6 32516228 Đoàn Dương Tuấn Anh 15 2 2008 3d Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 280 1302
7 33098509 Kim Linh Đan 16 12 2008 3h Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 270 1409
8 49852923 Lương Nguyễn Lâm Uyên 26 11 2008 3h Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 250 1628
9 43094516 Nguyễn Thái Tuệ Nghi 28 5 2008 3K Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 1 240 1860
10 28765024 Võ Nguyễn Ngọc Diệp 14 7 2008 3d Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 220 1994
11 27362157 Trần Nguyễn Thanh Thuận 14 12 2008 3a Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 210 1672
12 28972230 Bùi Vân Linh 10 8 2008 3i Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 210 1914
13 39116348 Nguyễn Đỗ Minh Ngọc 18 2 2008 3k Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 210 2939
14 48096620 Võ Minh Hiếu 29 11 2008 3e Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 205 2020
15 33079941 Nguyễn Hoài Gia Ngọc 6 5 2008 3l Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 200 2286
16 28974470 Lê Nguyễn Hà Anh 4 7 2008 3c Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 190 1345
17 28879958 La Hoàng Ánh Tiên 21 3 2008 3b Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 190 2508
18 47174467 Đặng Minh Khoa 10 4 2008 3A Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 170 932
19 46487190 Trần Ngọc Ngân 7 12 2008 3l Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 165 2473


Khối lớp 4:
STT Số ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Địa Phương Kết quả thi
Ngày Tháng Năm Lớp Trường Huyện Điểm Thời gian
1 25812300 Nguyễn Duy Phong 5 5 2007 4k Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 250 2005
2 49076559 Nguyễn Ngọc Khánh An 27 5 2007 4L Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 230 2271
3 9585244 Nguyễn Phương Khôi 5 5 2007 4l Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 210 2362
4 25800033 Phan Hiếu Minh 22 12 2007 4i Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 210 2663
5 36793263 Nguyễn Trần Thiên Lộc 13 1 2007 4i Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 200 2443
6 48736559 Trần Viết Khoa 14 4 2007 4l Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 200 2762
7 47791578 Nguyễn Yên Thanh 22 8 2007 4k Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 190 2908
8 19737624 Nguyễn Đức Bảo Khôi 7 10 2007 4k Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 170 1949
9 47619070 Tôn Huỳnh Bách 29 4 2007 4c Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 160 2331
10 47437876 Lê Nguyễn Hoàng Liên 10 6 2007 4L Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận Phú Nhuận 140 1098
11 49632722 Nguyễn Hoàng Ngân 26 4 2007 4L Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 100 1869


Khối lớp 5:
STT Số ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Địa Phương Kết quả thi
Ngày Tháng Năm Lớp Trường Huyện Điểm Thời gian
1 28738554 Nguyễn Ngọc Khánh An 17 6 2006 5i Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 260 1518
2 48674621 Nguyễn Duy Hiếu 6 3 2006 5k Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 260 1718
3 34366448 Huỳnh Khánh Phương 24 6 2006 5l Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 240 1957
4 30306122 Trần Sĩ Anh Khôi 4 8 2006 5l Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 230 2075
5 17095352 Lê Nguyễn Hà My 13 8 2006 5i Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 210 2282
6 47100456 Tạ Tuấn Khải 12 10 2006 5B Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 180 2218


Xin chúc mừng tất cả các em đã đạt kết quả tốt trong hội thi cấp trường, đề nghị các em tiếp tục tham gia các vòng tự luyện để chuẩn bị tham gia Hội thi cấp Quận, dự kiến diễn ra vào ngày 17/02/2017 (vòng 15) với giờ thi riêng cho từng khối lớp

Cụ thể xin mời bấm xem tại đây

View more latest threads same category: