Ngày thứ bảy, chủ nhật 14, 15/01/2017 vừa qua, Phòng Giáo Dục và Đào Tạo quận 3 đã tổ chức Hội thi Tiếng Anh trên Internet vòng thi cấp Quận năm học 2016-2017. Dưới đây là một vài số liệu cụ thể:

Theo số liệu trên website của Ban tổ chức, số trường tiểu học ở quận 3 có học sinh tham gia dự thi cấp Quận: 04 trường
Tổng số học sinh tham gia dự thi cho cả 3 khối lớp 3, 4, 5: 158 học sinh

Trường Tổng số học sinh Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Nguyễn Thái Sơn 82 22 33 27
Nguyễn Thanh Tuyền 45 0 25 20
Phan Đình Phùng 23 2 12 9
Trần Quốc Thảo 8 2 3 3
Cộng 158 26 73 59


Kết quả Hội thi (từ Website của Ban tổ chức)

Khối lớp 3:

Khối lớp 4:


Khối lớp 5:

View more latest threads same category: