THÔNG BÁO

Về việc khảo sát năng lực học sinh lớp 3

Năm học 2016 - 2017Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 3305/GDĐT-TH ngày 03 tháng 10 năm 2016 về tổ chức khảo sát năng lực học sinh lớp 3 năm học 2016 - 2017;

Thực hiện kế hoạch số 587/KH-GDĐT-TiH của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 ngày 28 tháng 12 năm 2016 về tổ chức khảo sát năng lực học sinh lớp 3 năm học 2016 - 2017;

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh khối lớp 3 năm học 2016 – 2017 việc tổ chức khảo sát năng lực học sinh lớp 3 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Đánh giá thực chất kết quả, chất lượng giảng dạy của giáo viên và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh
- Làm cơ sở để cán bộ quản lý, tổ chuyên môn rà soát việc dạy học theo đúng yêu cầu chỉ đạo của ngành, đảm bảo cho việc kiểm tra cuối năm đạt chất lượng cao, đúng quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức khảo sát nhẹ nhàng, nghiêm túc, đúng quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đánh giá khách quan, chính xác năng lực học tập của học sinh.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN KHẢO SÁT

1. Nội dung:
Tổ chức khảo sát theo đề chung của Sở Giáo dục và Đào tạo tp Hồ Chí Minh.
2. Hình thức: Học sinh làm bài trên giấy theo hình thức trắc nghiệm

3. Thời gian:
Thứ sáu, 24/02/2017
Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 10 – Môn Tiếng Việt
Từ 8 giờ 50 đến 9 giờ 30 – Môn Toán

Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc thông báo này.

View more latest threads same category: