THÔNG BÁO
V/v Thu Bảo hiểm Y tế học sinh năm học 2016-2017
(Thời hạn 6 tháng từ 01/7/2017 đến 31/12/2017)- Căn cứ văn bản số 2377/HDLT-SGD&ĐT-BHXH ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Liên Sở Giáo Dục và Đào Tạo, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh về Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2016-2017;
- Thực hiện chỉ đạo của UBND Quận 3 tại văn bản 317/UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 về việc “Đẩy nhanh tiến độ tham gia Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn Quận 3”;

Nay nhà trường thông báo đến cha mẹ học sinh toàn trường, những học sinh đã tham gia BHYT thời hạn 6 tháng (từ 01/01/2017 đến 30/6/2017) và những em chưa tham gia BHYT tiếp tục tham gia BHYT thời hạn 6 tháng cuối năm 2017 (từ 01/7/2017 đến 31/12/2017) như sau:


Mức thu BHYT như sau:

Thời hạn 6 tháng: (Từ ngày 01/7/2017 – 31/12/2017)
4,5% x 1.210.000 đồng x 06 tháng = 326.700 đồng

Trong đó:
- Học sinh đóng 70%: 228.690 đồng
- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%: 98.010 đồng
- Thời hạn đóng tiền tham gia bảo hiểm: trước ngày 20/5/2017
- Do tháng 5 là thời điểm kết thúc năm học vì vậy cha mẹ học sinh tham gia BHYT đóng tiền theo thời gian trên để kịp phát thẻ cho học sinh trước nghỉ hè
Để quá trình tham gia BHYT được liên tục và vì quyền lợi của trẻ, kính mong quý cha mẹ học sinh quan tâm tham gia đông đủ và kịp thời để nhà trường nộp về cơ quan BHXH quận 3 đúng thời hạn.

View more latest threads same category: