THÔNG BÁO
Tổ chức tư vấn các loại hình dạy học tiếng Anh lớp Một
Năm học 2017-2018Với mục đích giúp cho cha mẹ học sinh có con vào lớp 1 năm học 2017-2018 tại trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn tìm hiểu và có sự lựa chọn loại hình học tiếng Anh cho phù hợp với năng lực và sở thích của trẻ; trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn phối hợp cùng với công ty EMG tổ chức buổi tư vấn về việc đăng ký học tiếng Anh tại trường.

Thời gian: lúc 8 giờ 00 ngày 29/7 (thứ bảy) và 30/7/2017 (Chủ nhật)

Địa điểm: Hội trường trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn

Thành phần: BGH nhà trường, đại diện công ty EMG

Nội dung:
1/ Giới thiệu các văn bản pháp lý và giải thích về các loại hình tiếng Anh trong năm học 2017-2018 đối với học sinh lớp 1

2/ Giải đáp về các vấn đề liên quan đến giáo viên giảng dạy, Giáo trình học, thời gian học, học phí, bằng cấp … của các loại hình tiếng Anh

3/ Tư vấn để phụ huynh lựa chọn loại hình phù hợp.

Nhà trường sẽ sắp xếp các lớp học dựa trên việc đăng ký loại hình tiếng Anh của phụ huynh vì vậy kính mời các bậc cha mẹ học sinh quan tâm đến tham dự và đăng ký học để nhà trường tiến hành tổ chức lớp học.

View more latest threads same category: