THÔNG BÁO
Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Quốc khánh 02/9 năm 2017


Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Thông báo số 139/TB-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2017, trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh như sau:

- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường được nghỉ Lễ Quốc khánh trong 03 ngày liên tiếp từ ngày 02/9/2017 đến hết ngày 04/9/2017 (trong đó, ngày 02 tháng 9 năm 2017 là ngày nghỉ Lễ chính thức, 02 ngày còn lại là ngày nghỉ hàng tuần và ngày nghỉ bù, do ngày nghỉ Lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần).

- Ngày 05/9/2017 (thứ ba), nhà trường tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017- 2018 lúc 7 giờ 30., học sinh bắt đầu học 2 buổi/ngày (có bán trú).

- Tổ bảo vệ chịu trách nhiệm treo cờ Tổ quốc trong 01 (một) ngày: ngày 02 tháng 9 năm 2017.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ trực cơ quan trong các ngày nghỉ theo phân công, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đơn vị

View more latest threads same category: