Hưởng ứng Hội thi "EM YÊU TỔ QUÔC VIỆT NAM" năm 2017 do Hội đồng Đội Quận 3 phát động theo công văn số 02-TB/HĐĐ, ngày 10 tháng 8 năm 2017, trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn đã tổ chức cho toàn bộ học sinh lớp 4, lớp 5 tham gia Hội thi kể từ ngày 18/9/2017 vừa qua. Dưới đây là một vài hình ảnh của hội thi




Tạo tài khoản để tiến hành thi




Vòng thi:" TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG"








Vòng thi :"THEO BƯỚC CHÂN NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG"








Vòng thi :"EM YÊU TỔ QUÔC VIỆT NAM"









Quang cảnh cuộc thi và kết quả của 1 bạn lớp 4






View more latest threads same category: