THÔNG BÁO
Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 – 2019


1/ Đối tượng:
Toàn bộ trẻ sinh năm 2012 có hộ khẩu trong phường 8 quận 3 theo danh sách đã duyệt của Phòng Giáo Dục - Đào Tạo Quận 3

2/ Thời gian:
-Từ ngày 21/06/2018 đến ngày 25/06/2018. Nhà trường gửi giấy mời vào học lớp 1 theo danh sách của Ban tuyển sinh Quận (thông qua UBND Phường) đến phụ huynh

- Nhà trường tiếp nhận hồ sơ do chính cha (hoặc mẹ) đăng ký học lớp 1 năm học 2018-2019 cho trẻ vào các ngày:

+ Từ ngày thứ hai, 02/07/2018 đến thứ sáu 06/7/2018;
+ Ngày thứ bảy, 07/7/2018 (buổi sáng).
+ Ngày thứ hai,
09/07/2018;
+
Thứ ba, 10/7/2018 kết thúc thu nhận học sinh lớp 1

- Buổi sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00, chiều từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00.

3. Lưu ý :
Nhà trường không tiếp nhận những trường hợp không có tên theo danh sách đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 xét duyệt.


4/ Hồ sơ gồm:
- Giấy mời vào học lớp 1 (năm học 2018-2019) phụ huynh nhận từ UBND Phường 8
- Bản sao khai sinh hợp lệ (hoặc bản Photocopy có thị thực)
- Bản sao hộ khẩu có thị thực (không quá 3 tháng hoặc mang theo bản chính để đối chiếu)
- Giấy chứng nhận mức độ khuyết tật do UBND phường/xã cấp (nếu là trẻ thuộc diện khuyết tật)
- Phiếu đăng kí vào lớp 1 (nhận tại văn phòng trường)
- Phiếu đăng ký loại hình tiếng Anh (nhận tại văn phòng trường)


Hiệu trưởng

(đã kí)
Đinh Hữu Đắc

View more latest threads same category: