Xin chào BGH trường,

Tôi muốn hỏi là lớp tiếng anh tích hợp sĩ số bao nhiêu bé trên một lớp ạ? chia thành lớp riêng học suốt năm hay học chung rồi đến giờ tiếng anh sẽ tách lớp?

Cảm ơn

View more latest threads same category: