THÔNG BÁO
V/v tập trung học sinh năm học 2019-2020


Căn cứ Quyết định số
2833/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo việc tập trung học sinh năm học 2019-2020 như sau:
  1. 1.Ngày công bố danh sách học sinh được xếp lớp: thứ năm, 15/8/2019
  2. 2.Ngày bắt đầu tập trung
- Học sinh lớp Một mới: thứ hai, 19/8/2019
- Học sinh lớp Một lên Hai; Ba lên Bốn: thứ ba, 20/8/2019
- Học sinh lớp Hai lên Ba; Bốn lên Năm: thứ tư, 21/8/2019
- Học sinh mới chuyển trường về : thứ năm, 22/8/2019 (Cha/ mẹ liên hệ thầy Trần Viết Tĩnh tại văn phòng để nhận giấy giới thiệu vào lớp cho trẻ, vui lòng mang theo biên nhận hồ sơ).
  1. 3.Giờ tập trung: 7 giờ 15
  2. 4.Giờ ra về:
- Học sinh lớp Một: 10 giờ 30 (đón tại lớp)
- Học sinh lớp Hai, Ba:10 giờ 30 (đón dưới sân)
- Học sinh lớp Bốn, Năm:11 giờ 00 (đón dưới sân)

5. Ngày bắt đầu học hai buổi (có bán trú): thứ năm, 05/9/2019
6. Lưu ý:

1/ Học sinh mặc đồng phục khi đến trường tập trung (Áo trắng, quần xanh hoặc váy xanh)
2/ Học sinh tập trung tại sân trường (phụ huynh không đưa học sinh vào lớp)
3/ Đề nghị cha mẹ có con vào lớp 1 làm bảng tên học sinh, dán lên cặp của con mình (họ và tên học sinh, lớp, điện thoại liên lạc của cha hoặc mẹ)


- Nếu không có thông báo nghỉ, học sinh đến trường bình thường kể từ ngày tựu trường.

Để ổn định tổ chức và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020, nhà trường kính mong sự hợp tác tích cực từ quý cha mẹ học sinh trong việc đưa trẻ đến trường theo đúng nội dung thông báo.

View more latest threads same category: