Thứ ba ngày 18/12 nhà trường tổ chức cho các em học sinh lớp Ba, Bốn đi tham quan công viên văn hóa Đền Hùng và sinh hoạt vui chơi tại biển Tiên Đồng Suối Tiên
Thứ năm 20/12 các em học sinh lớp Năm đi tham quan nhà máy sản xuất giấy và sinh hoạt tại công viên nước Đầm Sen.
Ban tổ chức kính gởi đến quý vị một số hình ảnh về buổi tham quan trên:

View more latest threads same category: