Nhà trường kết hợp với Công đoàn tổ chức chuyến tham quan dã ngoại tại khu du lịch Vinh Sang - Vĩnh Long cho toàn thể CBGVNV nhân ngày Phụ nữ quốc tế 8/3/2013.
Ban tổ chức xin gửi một số hình ảnh của buổi dã ngoại.View more latest threads same category: