Vào giờ mĩ thuật, có học sinh lên nộp bài cho cô. Cô hỏi:
_Sao bài của em lại đen thui thế này?
Cậu học sinh hồn nhiên trả lời:
_Dạ, thưa cô. Em vẽ người da đen với cục than đen với con gà đen trong bong tối đen ạ!
_?!

View more latest threads same category: