Xin mời các em đến văn phòng trường để nhận giấy chứng nhận đạt giải TDTT cấp thành phố năm học 2011 - 2012 (gặp T.Tĩnh), danh sách cụ thể như sau:

STT Họ và tên Lớp Môn
1 Trần Thanh Hà 5K Judo
2 Trần Hữu Minh 5A Bóng bàn
3 Trần Gia Triều 5C Bơi lội
4 Thái Tường Vy 5H Bóng bàn
5 Phùng Ngọc Bảo 5L Bơi lội
6 Nguyễn Trọng Minh Trí 5D Cầu lông
7 Nguyễn Thị Kiều Thoa 5H Bóng bàn
8 Nguyễn Minh Anh 5D Bơi lội
9 Nguyễn Gia Minh 5A Bơi lội
10 Nguyễn Đức Duy 5G Bơi lội
11 Nguyễn Anh Đức 5K Bơi lội
12 Lê Ngọc Minh Thư 5I Bóng bàn
13 Huỳnh Châu Minh 5K Bóng bàn
14 Hoàng Phúc Quyền 5D Bơi lội
15 Dương Ngọc Anh Thy 5D Bóng bàn
16 Phạm Nguyễn Minh Như 5D Bóng ném
17 Huỳnh Thị Thanh Trúc 5K Bóng ném
18 Đặng Ngọc Minh Nghi 5K Bóng ném
19 Đinh Quang Anh 5G Wushu

View more latest threads same category: