THỨ HAI 17/9/2012:
CHIỀU 13g30THI CỜ VUA KHỐI LỚP BỐN, NĂM


THỨ NĂM 20/9/2012 :
CHIỀU 13g30 THI CỜ VUA KHỐI LỚP MỘT, HAI,BA

THỨ TƯ 19/9/2012 :
CHIỀU 13g30 THI BÓNG BÀN CÁC KHỐI


CÁC EM ĐÃ ĐĂNG KÝ DỰ THI THEO DÕI LỊCH THI ĐẤU ĐỂ THAM DỰ .
KHI ĐI THI ĐẤU NHỚ MANG THEO BÀN CỜ, VỢT BÓNG BÀN

View more latest threads same category: