Thực hiện Công văn số 600/GDĐT-TH ngày 04/3/2013 Về Tổ chức Hội thi Tài năng Tin học cho học sinh Tiểu học - lần 4 Năm học 2012 - 2013 của Sở Giáo Dục - Đào Tạo Tp Hồ Chí Minh. Phòng Giáo Dục Đào tạo quận 3 đã tổ chức Hội thi Tài năng Tin học cấp Quận lần 4 năm học 2012 - 2013 vào ngày 22/3/2013 tại trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn. Kết quả cuộc thi như sau:

Kết quả do BTC Hội thi cấp Quận cung cấp


Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn có 9 em tham gia Hội thi kết quả đạt được như sau:

Lương Thị Quỳnh Mai - Lớp 5I - Giải Nhất
Đặng Nguyễn Như Tuyền - Lớp 5A - Giải Nhất
Lê Đông Thức - Lớp 5E - Giải Nhất
Hà Cửu Long Hồ - Lớp 5L - Giải Nhất

Lại Minh Nhật Ánh - Lớp 4N - Giải Nhì
Đoàn Quang Huy - Lớp 4H - Giải Ba
Tống Hoàn Minh Khoa - Lớp 5C - Giải Khuyến Khích
Nguyễn Nguyên Vũ - Lớp 4A - Giải Khuyến Khích

Thành phần học sinh quận 3 tham dự Hội thi cấp thành phố gồm 4 học sinh của trường Nguyễn Thái Sơn và 1 học sinh trường Nguyễn Thanh Tuyền
Từ trái sang:
1/ Em Lương Thị Quỳnh Mai
2/ Em Lê Đông Thức
3/ Em Đặng Nguyễn Như Tuyền
4/ Em Hà Cửu Long Hồ

Xin chúc mừng tất cả các em và chúc các em đạt thành tích cao trong Hội thi cấp Thành phố sắp tới

View more latest threads same category: