Thầy cô
Người cha và mẹ hiền
Ngày dạy em
Khôn lớn và giỏi giang
Đôi mắt cô
Nếp nhăn qua từng ngày
Và thầy ơi
Bàn tay gầy gò hơn...
Tóc thầy lấm tấm bạc
Thấm qua bao trách mắng
Lưng cô như còng hơn
Vì thường xuyên đi lại
Những chuyện cảm động đó
Cho em một ngày mai
Trần Phương Nghi 5A

View more latest threads same category: