Kể từ ngày thứ hai, 17/9/2012 trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn đã tổ chức Giải Vô Địch học sinh cấp trường năm học 2012 - 2013, mở đầu là môn thi Cờ tướng và cờ Vua.

1/ Môn Cờ tướng:
Tham dự có 98 em trong đó có 22 nữ
- Nhóm lớp 1, 2, 3 : 54 học sinh, 18 nữ
- Nhóm lớp 4, 5 : 44 học sinh, 4 nữ


2/ Môn Cờ Vua:

Tham dự có 83 em trong đó có 22 nữ
- Nhóm lớp 1, 2, 3 : 55 học sinh, 14 nữ
- Nhóm lớp 4, 5 : 28 học sinh, 8 nữHiện nay đang thi đấu môn Bóng bàn và Cầu lông, hình ảnh chi tiết sẽ được tiếp tục cập nhật mời các bạn đón xem

View more latest threads same category: