Xin mời các em đến văn phòng trường để nhận giấy chứng nhận đạt giải TDTT cấp thành phố năm học 2012 - 2013 (gặp T.Tĩnh), danh sách cụ thể như sau:

STT Họ và tên Lớp Môn
1 Nguyễn Minh Đăng Khoa 5L Bóng chuyền
2 Nguyễn Đỗ Minh Quân 5A Bóng chuyền
3 Lê Hoàng Lâm 5I Bóng bàn
4 Võ Minh Huy 5H Bóng bàn
5 Võ Minh Hiếu 5H Bóng bàn
6 Trần Minh Khoa 5K Bóng bàn
7 Dương Trung Khải 5D Quần vợt
8 Trang Nguyễn Hồng Ngọc 5H Bơi lội
9 Nguyễn Lan Khanh 5D Bơi lội
10 Nguyễn Minh Thiên Kim 5C Bóng ném
11 Lê Thị Anh Thư 5D Bóng ném
12 Lưu Quỳnh Như 5H Bóng ném
13 Nguyễn Vịnh Kỳ 5C Bóng ném
14 Huỳnh Tấn Minh Anh 5K Bóng ném
15 Phan Hạnh Nguyên 5K Bóng ném
16 Lâm Gia Trúc 5L Bóng ném
17 Phan Hoàng Yến Nhi 5D Bóng ném
18 Trần Gia Hân 5D Bóng ném
19 Nguyễn Hoàng My 5C Bóng ném

View more latest threads same category: