THÔNG BÁO

V/v các khoản thu trong năm học 2012 – 2013


- Căn cứ công văn số 1289/UBND ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Uỷ ban Nhân dân Quận 3 về quy định các khoản thu khác trong năm học 2012 – 2013;
- Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 09 tháng 10 năm 2012 giữa nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh về thoả thuận các khoản thu khác trong năm học 2012 – 2013,
Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn xin thông báo đến quý cha mẹ học sinh các khoản thu trong năm học 2012 – 2013 được thực hiện kể từ tháng 11/2012 như sau:

1/ Tiền ăn:
Đối với khối lớp 1, 2: 22.000 đồng/ngày x số ngày ăn trong tháng
Đối với khối lớp 3, 4, 5: 25.000 đồng/ngày x số ngày ăn trong tháng

2/ Phí phục vụ và quản lý bán trú: 100.000 đồng/tháng

3/ Phí vệ sinh: 15.000 đồng/tháng

4/ Vật dụng phục vụ bán trú: 150.000 đồng/năm


Rất mong quý cha mẹ học sinh hợp tác với nhà trường nhằm phục vụ tốt cho công tác giáo dục và chăm sóc trẻ.



Hiệu trưởng
(Đã ký)

Nguyễn Văn Lợi

Văn bản số 1289/UBND ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Ủy Ban Nhân dân Quận 3





View more latest threads same category: