Ma
Có một ông kia trên đường đi làm về rất khuya. Từ nhà ông đến công ty có một cái nghĩa địa. Ông đi trên đường thì thấy một bóng người, ông ấy liền chạy lại bắt chuyện:"Chào anh, ngày nào tôi cũng phải đi qua cái nghĩa địa này ít nhất là 2 lần, sợ lắm cơ! Còn anh thì sao? Nhưng tôi vẫn không tin là có ma." người kia trả lời:"Ừ, hồi tôi còn sống cũng sợ qua đây lắm! À mà bây giờ ông tin là có ma rồi nhỉ!"

View more latest threads same category: