THÔNG BÁO

V/v Chuyển đổi tên miền
Trong thời gian vừa qua địa chỉ website http://nguyenthaisonps.e-school.edu.vn truy cập rất khó khăn hoặc có lúc không truy cập được vì lý do tên miền e-school.edu.vn thường xuyên bị quá tải.

Để phục vụ tốt hơn trong việc chuyển tải các thông tin hoạt động của trường đến các bậc Cha mẹ học sinh, kể từ thứ hai 05/11/2012 website của trường chính thức được chuyển đổi sang tên miền mới
http://nguyenthaisonps.edu.vn.

Kính mong các bậc cha mẹ học sinh vui lòng truy cập website theo địa chỉ mới nêu trên.Trân trọng

View more latest threads same category: