Kế hoạch hoạt động hưởng ứng "Ngày sách Việt nam 2020" In
Chủ nhật, 26 Tháng 4 2020 20:27

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2020

 

          Căn cứ Công văn số 1121/KH-BTTTT ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần 7;  

          Căn cứ kế hoạch số 746/KH-GDD9T-TVTB ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 về công tác Thư viện - Thiết bị trường học năm 2019-2020;

Căn cứ văn bản số 118/KHLT-GDĐT-VHTT ngày 17 tháng 4 năm 2020 về Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3;

Căn cứ kế hoạch số 149/KH-NTS ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

 

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn đề ra ké hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2020 dành cho học sinh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội.

           - Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh các giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.

- Tôn vinh những người tham gia trong quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu trữ và quảng bá sách.

- Giúp học sinh và phụ huynh nhận thấy tầm quan trọng, vai trò của việc đọc sách. Tăng cường mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc chung tay tạo điều kiện để cho con em được đọc sách, được rèn luyện thói quen và phương pháp đọc sách phù hợp, hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Tất cả giáo viên và học sinh các khối lớp đều tham gia.

- Vận động các đơn vị tham gia tài trợ cho chương trình.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian- Địa điểm

- Từ thứ Năm ngày 23/4/2020 đến Thứ năm 29/4/2020

- Trên trang web của trường

2. Các hoạt động

- Giới thiệu các đầu sách học sinh dưa vào mục lục để lựa chọn những cuốn sách yêu thích.

- Tham gia đọc và vẽ tranh về nội dung sách, trang trí bìa sách…

  1/ Cái trống trường em

  2/ Cháu nhớ Bác Hồ

  3/ Cái gì quý nhất

  4/ Ai ngoan sẽ được thưởng

  5/ Sơn tinh Thủy tinh

  6/ Sự tích chị Hằng Nga

  7/ Bị lạc

  8/ Buổi sáng mùa hè

  9/ Con Rồng cháu Tiên

Trên đây là kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2020 dành cho học sinh. Đề nghị các giáo viên quan tâm thực hiện tốt kế hoạch này.

Hoi thi_ngay_sach_Viet_Nam


Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 29 Tháng 4 2020 09:56