Thông tin về kỳ thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge khóa ngày 14/6/2015 In
Thứ hai, 22 Tháng 6 2015 14:25

Theo thông báo từ Phòng Giáo Dục Đào tạo quận 3, 

Kỳ thi chứng chỉ Starters-Movers-Flyers năm học 2014-2015 (đợt thi tháng 6/2015) được dời lại vào ngày Chủ nhật 12/7/2015. (trước đây khi đăng ký thi là ngày 14/6/2015)

 Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 29 Tháng 6 2015 07:52