Kết quả Hội thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp trường năm học 2015-2016 In
Thứ hai, 07 Tháng 12 2015 16:50

KẾT QUẢ HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

Danh sách học sinh đạt điểm cao của từng khối lớp

 

Khối lớp 3: (48 học sinh dự thi)

1/ Đoàn Dương Tuấn Anh - Lớp 2D - 1870 điểm (học sinh lớp 2 đã xuất sắc tham gia hội thi dành cho lớp 3 và đạt giải cao)

2/ Dương Minh Anh - Lớp 3A - 1660 điểm

3/ Trần Nguyệt Minh Anh - Lớp 3I - 1620 điểm

4/ Nguyễn Duy Phong - Lớp 3L - 1610 điểm

 

 Khối lớp 4: (34 học sinh)

1/ Huỳnh Phương Minh - Lớp 4A - 1880 điểm

2/ Nguyễn Lê Anh Thư - Lớp 4A - 1860 điểm

3/ Nguyễn Ngọc Khánh An - Lớp 4I - 1820 điểm

4/ Nguyễn Quốc Khánh - Lớp 4K - 1820 điểm

5/ Trình Nguyễn Khánh An - Lớp 4L - 1820 điểm

6/ Huỳnh Khánh Phương - Lớp 4L - 1800 điểm

 

Khối lớp 5: (29 học sinh)

1/ Nguyễn Hồ Bảo Vân - Lớp 5L - 1780 điểm

2/ Đặng Thiên Bảo - Lớp 5K - 1500 điểm

3/ Nguyễn Quỳnh Khánh Phương - Lớp 5K - 1400 điểm

4/ Tô Thảo My - Lớp 5L - 1390 điểm

 

IMG 0507

 

Hình ảnh và toàn bộ kết quả cuộc thi xin mời xem thêm ở diễn đànTin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 08 Tháng 12 2015 12:58