Kết quả Hội thi GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP TRƯỜNG năm học 2016-2017 In
Thứ hai, 09 Tháng 1 2017 14:51

 

KẾT QUẢ HỘI THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP TRƯỜNG (VIOLYMPIC)

 

NĂM HỌC 2016 - 2017


Thực hiện kế hoạch 158/KH-NTS ngày 21 tháng 10 năm 2016 về Tổ chức Cuộc thi giải Toán qua Internet năm học 2016-2017 của hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn; liên tục trong ba ngày 04, 05, và 06/01/2017, trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn đã tổ chức Hội thi Giải Toán qua Internet cấp trường năm học 2016-2017. BTC hội thi cấp trường đã tạo điều kiện cho các em học sinh ham thích nhưng chưa đủ điều kiện tham gia vòng thi cấp trường với 1 ngày thi dự phòng (06/01/2017).

Có 125 em đủ điều kiện tham gia Hội thi cấp trường. BTC cấp trường đã quyết định tổ chức thành 5 đợt thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các em được tham gia hội thi cấp trường lần này. Số lượng các khối lớp cụ thể như sau:

Khối lớp 1: 34 em
Khối lớp 2: 55 em
Khối lớp 3: 19 em
Khối lớp 4: 11 em
Khối lớp 5: 06 em

Một số thí sinh khi đăng ký không đúng quận 3, nhưng do mã đề thi của trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn nên hệ thống vẫn cho làm bài thi, đề nghị các em chỉnh sửa thông tin của tài khoản đăng nhập về đúng quận 3 để có thể tham gia dự thi cấp Quận.


Một số kết quả:

Khối lớp 1:

1/ Nguyễn Thiên Di - Lớp 1H - 300 điểm

2/ Tô Phan Thụy Đan - Lớp 1D - 290 điểm

3/ Trịnh Phương Linh - Lớp 1B - 290 điểm

4/ Phan Thiên Minh - Lớp 1H - 290 điểm

5/ Huỳnh Ngọc Gia Hân - Lớp 1B - 290 điểm

6/ Trần Xuân Thuận - Lớp 1G - 290 điểm

7/ Đoàn Minh Hoàng - Lớp 1H - 290 điểm

8/ Nguyễn Tiến Minh Châu - Lớp 1D - 290 điểm

 

Khối lớp 2:

1/ Trần Minh Thiện - Lớp 2B - 290 điểm

2/ Trần Vũ Mai Anh - Lớp 2B - 280 điểm

3/ Phạm An Nhiên - Lớp 2B - 280 điểm

4/ Lưu Thục Quyên - Lớp 2L - 280 điểm

 

Khối lớp 3:

1/ Lê Nguyễn Minh Hạnh - Lớp 3D - 290 điểm

2/ Nguyễn Đỗ Gia Thịnh - Lớp 3E - 290 điểm

3/ Đỗ Minh Quân - Lớp 3B - 290 điểm

4/ Lê Thị Phương Nghi - Lớp 3B - 290 điểm

5/ Phạm Nguyễn Phúc An - Lớp 3B - 290 điểm


Khối lớp 4:

1/ Nguyễn Duy Phong - Lớp 4K - 250 điểm

2/ Nguyễn Ngọc Khánh An - Lớp 4L - 230 điểm

3/ Nguyễn Phương Khôi - Lớp 4I - 210 điểm

4/ Phan Hiếu Minh - Lớp 4I - 210 điểm


Khối lớp 5:

1/ Nguyễn Ngọc Khánh An - Lớp 5I - 260 điểm

2/ Nguyễn Duy Hiếu - Lớp 5K - 260 điểm

3/ Huỳnh Khánh Phương - Lớp 5I - 240 điểm

4/ Trần Sĩ Anh Khôi - Lớp 5L - 230 điểm


Toàn bộ kết quả của Hội thi vui lòng xem thêm tại đây


Xin chúc mừng tất cả các em đã đạt kết quả tốt trong hội thi cấp trường, đề nghị các em tiếp tục tham gia các vòng tự luyện để chuẩn bị tham gia Hội thi cấp Quận, dự kiến diễn ra vào ngày 17/02/2017 (vòng 15) với giờ thi riêng cho từng khối lớp

Cụ thể xin mời bấm xem tại đây

Nguyễn Thiên Di
Tô Phan Thụy Đan
Trịnh Phương Linh
Phan Thiên Minh
Huỳnh Ngọc Gia Hân
Trần Xuân Thuận
Đoàn Minh Hoàng
Nguyễn Tiến Minh Châu

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 10 Tháng 1 2017 11:54