Kết quả kỳ thi lấy chứng chỉ Cambridge tháng 3/2019 In
Thứ hai, 10 Tháng 6 2019 09:51

 

Theo thông báo từ Phòng Giáo Dục Đào tạo quận 3, 

*Thông tin về kỳ thi YLE tháng 3/2019:


Kỳ thi lấy chứng chỉ Cambridge tháng 3/2019 đã có kết quả thi, kính mời phụ huynh nhận kết quả kỳ thi tại văn phòng nhà trường từ ngày 10/6/2019


Đã có kết quả kỳ thi chứng chỉ PTE kỳ thi tháng 12/2018, kính mời phụ huynh nhận kết quả kỳ thi tại văn phòng nhà trường từ ngày 10/6/2019


Phụ huynh vui  lòng đến văn phòng vào các buổi sáng trong tuần (từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30)

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019 14:45