Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Lịch công tác nội bộ tuần 25 In
Thứ hai, 06 Tháng 2 2012 13:10
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 25 (Từ ngày 06/02/2012 đến ngày 12/02/2012)   Ngày Nội dung công tác Thành phần Thời gian Địa điểm Thứ hai         06/02 - xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 13 Tháng 2 2012 10:21
 
Lịch công tác nội bộ tuần 24 In
Thứ ba, 31 Tháng 1 2012 08:45
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 24 (Từ ngày 30/01/2012 đến ngày 05/02/2012)   Ngày Nội dung công tác Thành phần Thời gian Địa điểm Thứ hai         30/01 - Thực hiện chương trình dạy học tuần 21. ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 06 Tháng 2 2012 13:10
 
Lịch công tác nội bộ tuần 21 In
Thứ ba, 03 Tháng 1 2012 12:49
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 21 (Từ ngày 02/01/2012 đến ngày 08/01/2012)   Ngày Nội dung công tác Thành phần Thời gian Địa điểm Thứ hai         02/01 - Nghỉ bù Tết Dương lịch 2012.   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 09 Tháng 1 2012 16:21
 
Lịch công tác nội bộ tuần 22 In
Thứ hai, 09 Tháng 1 2012 16:22
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 22 (Từ ngày 09/01/2012 đến ngày 15/01/2012)   Ngày Nội dung công tác Thành phần Thời gian Địa điểm Thứ hai         0901 - Thực hiện chương trình dạy học tuần 20. ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 31 Tháng 1 2012 08:45
 
LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 20 In
Thứ hai, 26 Tháng 12 2011 10:20
  Ngày Nội dung công tác Thành phần Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       26/12 - Thực hiện hoàn tất chương trình dạy học Học kỳ I.         - Kiểm tra cuối kì I xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 03 Tháng 1 2012 10:26
 
« Bắt đầuLùi211212213214Tiếp theoCuối »

Trang 213 trong tổng số 214