Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Lịch công tác nội bộ tuần 32 In
Thứ hai, 25 Tháng 3 2013 12:09
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 32 (Từ ngày 25/3/2013 đến ngày 31/3/2013)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 29 Tháng 3 2013 07:08
 
Lịch công tác nội bộ tuần 31 In
Thứ hai, 18 Tháng 3 2013 08:56
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 31 (Từ ngày18/2013 đến ngày 24/3/2013)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       18/3 - Thực hiện chương trình dạy học tuần 28. ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 22 Tháng 3 2013 09:05
 
Lịch công tác nội bộ tuần 29 In
Thứ hai, 04 Tháng 3 2013 11:44
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 29 (Từ ngày 04/2013 đến ngày 10/3/2013)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       04/3 - Thực hiện chương trình dạy học tuần 26. ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 08 Tháng 3 2013 11:08
 
Lịch công tác nội bộ tuần 30 In
Thứ hai, 11 Tháng 3 2013 11:26
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 30 (Từ ngày11/3/2013 đến ngày 17/3/2013)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       11/3 - Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 07:08
 
Lịch công tác nội bộ tuần 28 In
Thứ ba, 26 Tháng 2 2013 11:12
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 28 (Từ ngày 25/02/2013 đến ngày 03/3/2013)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       25/02 - Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 01 Tháng 3 2013 11:47
 
« Bắt đầuLùi151152153154155156157158159160Tiếp theoCuối »

Trang 153 trong tổng số 163